23948sdkhjf

Danmarks helikopter-overvågning af de maritime motorveje fangede flere syndere i 2022

Antallet af svovlsyndere i de danske farvande er indtil videre steget med 53 pct. i 2022 sammenlignet med hele 2021 - og der bliver flere af de helt grove svovl-overskridelser. Det viser foreløbige tal, som brancheavisen Søfart har indsamlet

Fejl i systemerne eller bevidst snyd? 

Hvad der helt præcist er den bagved liggende årsag står ikke klart, men flere og flere skibe omkring danske kyster har for mange svovlpartikler i udstødningsgassen. 

Den helikopter, som tager rutinemæssige stikprøver af skibenes udstødningsgasser til søs, har i 2022 registreret et stigende antal overskridelser af grænseværdierne.  

Faktisk i så høj grad, at antallet af 'svovlsyndere' i de danske farvande indtil videre i 2022 allerede har overskredet det samlede antal 'svovlsyndere' i hele 2021.

Det viser foreløbige tal, som brancheavisen Søfart har indsamlet fra forskellige kilder.

Vi mener, at Danmark som stor og vigtig søfartsnation fortsat bør løfte overvågningsopgaven Maria Skipper Schwenn, direktør for miljø og klima, Danske Rederier

Markant stigning

Indtil videre i 2022 har helikopterovervågningen identificeret 20 skibe med forhøjede svovlværdier i udstødningsrøgen. Det er sket på baggrund af 573 målinger, hvorved rundt regnet 3,5 pct. af de undersøgte skibe havde værdier, der indikerer, at skibene enten har svindlet med brændstoffet, har svovlkontaminering i systemerne, eller har tekniske problemer i et sådant omfang, at de ikke kan leve op til kravene - f.eks. fordi den installerede scrubber har en eller anden defekt. 

Tallene skal dog tages med det forbehold, at der altid vil skulle foretages en efterfølgende olieprøve af brændstoffet for at kunne fastslå med juridisk gyldighed, at der har fundet en overtrædelse sted. Luftmålingerne er at betragte som en indikation på en overskridelse.    

Ifølge Miljøstyrelsen blev der på baggrund af luftovervågningen i hele 2021 fundet 13 indikationer på overskridelser af svovlindholdet i brændstoffet baseret på ca. 600 røggasmålinger. 

Flere grove overskridelser

Antallet af indikationer på overskridelse er dermed, ifølge de af Søfart indsamlede oplysninger, steget mere end 53 pct. indtil videre i 2022 sammenlignet med hele 2021. 

Særligt bemærkelsesværdigt er det, at stigningen især er sket i de større udsving på luftmålingerne. 2,3 pct. af målingerne i år ligger således over 0,18 pct. - flere sågar over den globale grænse på 0,5 pct. - hvilket er mere end en fordobling fra året før.

Herudover oplyser Miljøstyrelsen, at der i 2021 skete to politianmeldelser på basis af de ca. 150 olieprøveudtagninger som bliver foretaget af Søfartsstyrelsen på skibe som anløber dansk havn.

Videre til havnemyndigheder

De skibe, som får deres udstødningsrøg undersøgt af Miljøstyrelsens helikopter, er typisk i transit mellem Østersøen og Nordsøen og lægger ikke til kaj i dansk havn og er dermed uden for dansk jurisdiktion. Miljøstyrelsen reagerer dog på en identificeret overskridelse ved at sende besked til myndighederne i den havn, hvor skibet er skemasat til at anløbe næste gang. 

Her er det så op til de lokale myndigheder at vurdere, hvorvidt man skal foranstalte en udtagning af olieprøve og eventuelt efterfølgende en politianmeldelse. Sensormålingen fra helikopteren er ikke i sig selv bevis nok til at politianmeldelse, men skal altid følges op af en olieprøve fra skibets tankanlæg. 

Travle sejlruter

Som Søfart kunne afdække i går, står den danske overvågning af skibenes udledning af skadelige stoffer til søs til at blive nedlagt ved årsskiftet, hvor den eksisterende rammeaftaler udløber. Den er ikke blevet fornyet. 

Danmark nedlægger kontrollen med skibenes forurening til søs

Hos brancheorganisationen Danske Rederier peger man på, at Danmark ligger midt i flere centrale og internationale skibsruter. 

Det giver en særlig forpligtelse, lyder det fra direktør for miljø og klima, Maria Skipper Schwenn. 

Hun fortsætter: 

- Vi mener, at Danmark som stor og vigtig søfartsnation fortsat bør løfte overvågningsopgaven. Det bør alle andre lande for den sags skyld også, og optimalt set skulle overvågningen og bødestørrelser koordineres internationalt, forklarer Maria Skipper Schwenn. 

Hun påpeger, at overvågningen og håndhævelsen af reglerne bliver endnu mere aktuel i og med, at Middelhavet sandsynligvis bliver til SECA-zone fra 2025.

Kommenter artiklen (2)
Tip redaktionen
Medlemmernes egne nyheder
Se alle medlemsnyheder
Mest læste
JOB i FOKUS
Gå til joboversigten
Seneste nyheder
Se seneste nyheder
Udvalgte artikler
Udvalgte nyheder fra forsiden
Havarirapport: Lods brugte mobiltelefon før grundstødning
3F Sømændene: Er Dannebrog et bekvemmelighedsflag?
Entreprenør skal grave nye kanaler og bygge broer i Aarhus
Solid vækst i Nordens tanker pool
Navigatører vil ikke tvinges ind i Dansk Metal - advarer om arbejdskonflikt
Miljøhensyn dumper Næstveds planer om ny havn
Andre Nordiske Medier
Metal Supply DK
Transportmagasinet
Jern & Maskinindustrien
Motor-magasinet
Leder IDAG
Kommunefokus

Send til en kollega

0.156