23948sdkhjf

Fredningen af det historiske Nyholm udvides

Den eksisterende frednings af Nyholm bliver udvidet. Det er en kendsgerning, efter Slots- og Kulturstyrelsen har truffet beslutning herom, oplyser selvsamme i en pressemeddelelse.

Området omkring Holmen i København har i århundreder spillet en vigtig rolle som centrum for den danske flåde, og en lang række af bygningerne er i forvejen fredet.

Den nye fredningsudvidelse betyder dermed, at endnu flere bygninger vil være omfattet af fredningen, idet det omkringliggende område udgør en vigtig del af Danmarkshistorien, hedder det sig.

I forbindelse med offentliggørelsen af fredningsudvidelsen udtaler Merete Lind Mikkelsen, enhedschef i Slot- og Kulturstyrelsen:

- Der er ingen tvivl om, at Nyholm udgør en enestående del af vores fælles kulturarv. Stedet er en stor historiebog med bygninger, der spænder over tre århundreder, som tilsammen både viser udviklingen inden for dansk forsvar, teknologihistorie og søfart, siger hun.

Danmarkshistorie

På Nyholm findes blandt andet flådens mange forskellige bygninger, der har lagt rum til både værksteder, undervisning og opbevaring af militært materiel.

I Søminevæsnets bygninger findes spor efter opbevaring og transport af miner og torpedoer, og i Elefanten kan man se, hvor matroserne har vasket sig efter deres lange sejladser.

Ovre i Søofficersskolen blev de danske søofficerer uddannet til at forestå den store opgave med forsvaret af landet, ligesom bygningerne og deres omgivelser generelt indgår i den samlede forståelse af hele området.

- De bygninger, der nu fredes, rummer sammen med omgivelserne et enestående potentiale til at bidrage til en byudvikling, hvor alle bygningerne vil kunne rumme nyt liv og nye formål, og nye lag kan i fremtiden forsigtigt lægges ovenpå, så den vigtige historie om Danmarks forsvar lever videre i en ny sammenhæng til gavn for alle, siger Merete Lind Mikkelsen

Undersøgelser og borgermøde

Forud for fredningsudvidelsen ligger et forarbejde, hvor de to tegnestuer Lundgaard & Tranberg Arkitekter og Varmings Tegnestue har udført en række undersøgelser af bygningerne og deres omgivelser.

Resultaterne i deres rapport viser, hvordan man bedst muligt kan beskytte Nyholm, men også give plads til at udvikle området, så stedets helt særlige karakter kan blive bevaret og samtidig give inspiration til nye tiltag.

Det fremgår også af rapporten, at der vil være en række nye anvendelsesmuligheder for Nyholms fredede bygninger, mens det vil være begrænset, hvor mange nye bygninger, der vil kunne blive opført inden for de fredede omgivelser på Nyholm, såfremt fortællingen området fortsat skal kunne forstås og opleves.

I begyndelsen af oktober måned 2021 afholdt Slots- og Kulturstyrelsen et borgermøde i forbindelse med fredningsforslaget, og derudover har også Christianshavns Lokaludvalg afholdt et møde med Nyholm på dagsordenen.

Slots- og Kulturstyrelsen har været i løbende dialog med Forsvarsministeriet, der ejer området, og med Københavns Kommune om den fremtidige udvikling på Nyholm, og Slots- og Kulturstyrelsen stiller sig til rådighed for at fortsætte denne dialog i den kommende tid.

FAKTA - FREDNINGEN AF NYHOLM

Store dele af Nyholm i København er allerede fredet. Det gælder eksempelvis Vestre og Østre Takkelagehus fra 1729, Mastekranen, der blev bygget fra 1748 til 1751, og Schrødersee’s monument på Batteriet Sixtus, som blev opstillet i 1804

Fredningen er nu udvidet med eksempelvis Vagt- og Vaskebygningen på Elefanten, der blev bygget i 1938 af arkitekt Jens Klok, og med Hovedvagtens nære omgivelser. Også Eskadrevej 3-7, hvor man finder Torpedobådskamrene og Torpedomagasinet, og hvor nord- og østlængen blev bygget i 1910 ved arkitekt Olaf Schmidth, mens sydlængen blev bygget i 1931 under arkitekt Chr. Olrik er med. Derudover er Torpedoværkstedet fra 1938-54 af Jens Klok med tilhørende beskyttelsesrum nu med i fredningen

Ved udgangen af 2020 satte Slots- og Kulturstyrelsen en høring i gang om udvidelsen af den eksisterende fredning på Nyholm. Høringen, som oprindeligt havde høringsfrist i slutningen af august måned 2021, blev forlænget frem til den 28. oktober 2021. Ved fristens udløb havde Slots- og Kulturstyrelsen modtaget i alt 11 høringssvar

Kommenter artiklen
Tip redaktionen
Udvalgte artikler

Se seneste nyhedsbrev ???id_11737???

Send til en kollega

0.189