23948sdkhjf

Kommunen tager kontrollen - hvad så nu, Frederikshavn?

Kommunen skal rette op på en milliardgæld, når den onsdag overtager styringen med Frederikshavn Havn. Søfart har talt med Michael Svane der kender turen med kuldsejlede havne

- Vi kommer til at skæve til Hanstholm Havn og Thisted Kommune. De har stået i samme situation som os, hvor havnen måtte aflevere nøglerne på kommunen. Vi kommer til at trække på alle de erfaringer, der er.

Ordenen stammer fra Birgit S. Hansen (S), borgmester i Frederikshavn Kommune og faldt på det pressemøde i slutningen af april, hvor det kom frem, at Frederikshavn Havn pr 15. maj er lagt under kommunal styring.

Havnens gæld nærmer sig 1,7 mia. kroner. 

Alene i år skal der betales regninger for 35 millioner kroner, og med en omsætning i niveauet 75-100 mio. kr., er det ikke gangbart at lade havnen fortsætte ad egen drift, lød det på pressemødet.

Så nu skal kommunen forsøge at rette havnen op. 

Michael Svane kender turen.

Han blev i maj 2022 sat ind som formand for Hanstholm Havn, der også var på kollisionskurs med blødende regnskaber og en gæld i omegnen af 600 mio. kr. 

Otte måneder senere afleverede han nøglerne på kommunekontoret i Thisted og trådte af som formand sammen med den øvrige havnebestyrelse.

Så hvad er det gode råd fra en, der har stået samme sted, som Birgit S. Hansen og havneformand Karsten Dybvad?

- Først og fremmest har man en opgave med at signalere, at havnen ikke lukker. Den fortsætter driften som virksomhed, men gælden er flyttet over i kommunen og i sidste ende skatteyderne. Den frihed betyder, at man kan bruge tiden på at signalere, at havnen er åben over for forretninger både overfor nye og eksisterende kunder, fortæller Michael Svane til Søfart.

Det er ikke en situation, jeg kan anbefale nogle borgmestre og kommuner at komme i, og så handler det om ikke at løbe skrigende væk, men at blive på broen og vise handlekraft. Det vil jeg prøve på Birgit Hansen, borgmester Frederikshavn Kommune (S)

- Man skal hurtigst muligt række ud efter samarbejdspartnere og kunder på havnen, fordi det er dem, der bringer omsætningen over kaj. Få en dialog med dem, berolig dem og sig, at gælden er én ting, driften er noget andet, og dén fungerer, siger han.

- Som kommunalpolitiker får man en selvstændig opgave med at tale havnen op og ikke ned, når der sker sådan noget her. Det skal man tage alvorligt, lyder rådet fra Micahel Svane.

Fortsæt investeringerne

Og helt konkret skal man gå i de mange lån efter i sømmene.

- Man skal kigge på, om man kan nedbringe noget af gælden ved at konvertere til andre lån. Det gjorde man i Thisted Kommune, det skar omkring 100 mio. kr. af. Men man skal være opmærksom på, om man får en højere rente ved den konvertering - det sker typisk, siger han.

Han nævner også, at man kommunen næppe kan regne med kontante bidrag fra staten, men at man kan gå via Indenrigsministeriet for at få udskudt nogle af betalingsfristerne. 

Noget, Birgit S. Hansen gjorde allerede dagen efter pressemødet.

Derudover er det vigtigt, at man ikke smækker kassen helt i, siger han. Man er nødt til forsat at investere i havnen, så den ikke sygner hen og bliver en dårligere forretning.

- Man skal huske på, at man har en havn, der løbende skal vedligeholdes. Det kan godt være, man har optaget mange lån, men man skal have en ny plan for investeringer for at holde havnen i god stand. Man kan i skyndingen godt komme til at glemme at sætte penge af til investeringer og vedligehold, siger han.

- Helt konkret skal man lave en oversigt over, hvad der er nødvendigt at investere i, og hvad der ikke er påtrængende her og nu og lægge et investeringsbudget ud fra det. Det er man nødt til for fremadrettet at have en infrastruktur, der er attraktiv for at holde kunderne i butikken, siger Michael Svane.

Det stod værre til

Det var lidt af et oprydningsarbejdede, der ventede Michael Svane da han 1. maj 2022 blev formand i Hanstholm Havn vel vidende, at det var en havn i problemer.

To dage efter stod billedet for alvor klart.

- Hver gang jeg spurgte til det ene og det andet, så var der flere skelletter end, hvad godt er. Efter 14 dage kom der en økonomisk redegørelse, og det viste sig at stå værre til, end man regnede med lokalt, forklarer Michael Svane.

Jeg lavede min anbefaling til kommunen om, at man skulle overgå til kommunal havn. Der var ingen vej uden om. Vi kunne ikke servicere gælden, hvilket også er billedet i Frederikshavn Michael Svane, tidl. formand, Hanstholm Havn

Og så gik arbejdet i gang med at se driftsgrundlaget efter i sømmene i jagten på nye forretningsmuligheder. Men det var svært både på kort og lang bane, som han udtrykker det. 

Og så var det bare at kaste håndklædet i ringen. Fem måneder efter, at Michael Svane havde sat sig i stolen som havneformand.

- Jeg lavede min anbefaling til kommunen om, at man skulle overgå til kommunal havn. Der var ingen vej uden om. Vi kunne ikke servicere gælden, hvilket også er billedet i Frederikshavn, siger han. 

Men beslutningen om at lægge styringen på kommunekontoret kan faktisk give lidt ro på havnen, siger Michael Svane.

- Man ligger lidt i læ i kraft af, at man nu er lagt under et samlet budget i den kommunale forvaltning. Det giver ro til at arbejde, siger han.

Når nøgleren er afleveret på Frederikshavns kommunekontor 15. maj, er det Michael Svanes anbefaling, at man finder en, der kender havnen godt, der kan drive den videre.

- I Hanstholm fik jeg konstitueret driftschefen som havnedirektør, og jeg anbefalede, at man kørte videre med ham også efter overdragelsen af havnen til kommunen. Det har vist sig at være en god ting. Man har brug for en, der kender havnen og har fingeren på pulsen og dagligdagen, siger han.

- Havnen er stadig arbejdsplads for en masse medarbejdere, dem må man heller ikke glemme i det her. Derfor er det vigtigt med struktur og have en gennemgående figur som leder, siger Michael Svane.

Undgå panik

Og selvom historierne fra Frederikshavn og Hanstholm er grelle eksempler på havne i krise, så maner Michael Svane til besindighed på de danske havnes vegne.

- Lad være med at gå i panik. Frederikshavn og Hanstholm er ikke et billede på, hvordan det går i den samlede danske havnesektor generelt. Grundlæggende er sundheden god, og langt de fleste havne drives af fornuftige mennesker med god indsigt i drift og økonomi, siger han.

Men der er noget at lære af de nordjyske eksempler, og måske er der knapper at skrue på, så flere havne ikke ender i økonomisk uføre.

- Lånereglerne. I dag har man 25 års tilbagebetalingsfrister til havneinvesteringer ala nye kajanlæg, bassiner og andet, der måske står i 100 år. Man burde kigge på rammevilkårene for finansieringen og spørge sig selv, om man ikke kan betale tilbage over længere tid på investeringer, der formodes at stå i mange år, siger han. 

- Men selvfølgelig skal det være en god investering fra start. En dårlig investering bliver ikke bedre af, at der er længere løbetid, siger han.

Se havn som virksomhed

Og så opfordrer han havnene til at se sig selv som større virksomheder, der skal styres af de rette kompetencer.

- Jeg er stærk fortaler for, at man i bestyrelsen og direktionen engagerer sig med de professionelle, der ved noget om økonomi, markeder og kapital. Kort sagt: Havne og bestyrelser er ikke for amatører, siger han.

Lad være med at gå i panik. Frederikshavn og Hanstholm er ikke et billede på, hvordan det går i den samlede danske havnesektor generelt. Grundlæggende er sundheden god, og langt de fleste havne drives af fornuftige mennesker med god indsigt i drift og økonomi Michael Svane, tidl. formand, Hanstholm Havn

- Havnen i dag har betydelig omsætning og skal håndtere store investeringer. Det kræver en fast hånd på rattet og sikre, at noget ikke går galt, siger han. 

Desuden peger han på, at man nøje bør vurdere havnenes selskabsstruktur, så kommuner kunne undgå at stå med gæld i million- og - i Frederikshavns tilfælde - milliardklassen.

- Hvis man driver havnen som et aktieselskab, så hæfter kommunen kun den med aktiekapital, de har i selskabet, og så kommer der ikke en skatteregning til borgerne, siger han.

Borgmester i Frederikshavn Kommune Birgit Hansen (S) har udtalt, at hun ikke kan garanterer, at havnens milliardgæld ikke kommer til at tære på kommunens kerneydelser som f.eks. børnepasning og ældrepleje. Men hun understregede, at man i kommunen kommer til at arbejde hårdt for, at borgerne ikke kommer til at mærke noget til de 35 millioner, som havnen skylder kreditorer alene i år.

- Det vil være dumt at stille den slags garantier, fordi det så kommer til at handle om det. Men det er vigtigt at understrege, at der er andre muligheder og andre veje, inden man rører ved kommunens kerneopgave, sagde hun på pressemødet 24. april.

- Med et aktieselskab er der mulighed for sætte rammerne for, hvordan man vil håndtere sit ejerskab af kommunen og hvem, man vil have i bestyrelsen og direktion, siger han også understreger, at det ikke er en specifik kritik af Frederikshavns Havn valg af lederskab.

- Det er bare ikke småpenge, der er sådan en havn. Det kræver de rette folk, siger han. 

Kommenter artiklen (1)
Job i fokus
Gå til joboversigten
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.095