23948sdkhjf

Hirtshals offentliggør storstilet vækstplan: Skibene skal have lettere adgang

Faciliteterne på Hirtshals Havn vil blive udvidet med en ny indsejling og et ydre forhavnsbassin, som skal forbedre besejlingsforholdene markant.

Dette vil gøre det muligt at anløbe Hirtshals Havn med større skibe og i hårdere vejr end i dag.

Desuden vil det blive nemmere for skibe at manøvrere i havnen, samtidig med at deres laste- og lossemuligheder vil blive forbedret med yderligere kajmeter og ro/ro-lejer.

Endelig indebærer udvidelsen etableringen af opmarch- og erhvervsarealer.

Sådan lyder nogle af hovedpunkterne i den udvidelsesplan, som i dag er blevet offentliggjort af Hirtshals Havn. 

Planen er udarbejdet på baggrund af de senere års udvikling inden for godstransporten, som forventes at accelerere yderligere i de kommende år som følge af de miljø- og trængselsmæssige fordele, som søtransporten bidrager med. 

Planen blev beskrevet detaljeret her i Søfart i sidste sidste uge. Læs artiklen her

- De forbedrede faciliteter på havnen skal skabe grundlag for, at transportsektoren kan lave transportløsninger, der er klimamæssigt mere fornuftige og økonomisk stærkere end de løsninger, vi ser i dag. Dette giver rederierne, og dermed også transportsektoren, helt nye muligheder, når der i fremtiden skal planlægges logistik- og distributionsløsninger i det nordlige Europa, siger bestyrelsesformand ved Hirtshals Havn Anker Laden-Andersen.

Hirtshals Havn er en del af EU’s prioriterede transportnetværk TEN-T, og udviklingen af Hirtshals Havn vil sikre en bedre udnyttelse af den samlede kapacitet på det nordeuropæiske sø-, vej- og banenet. Etableringen af forbedrede og kombinerede transportløsninger er et af de helt konkrete mål, som Hirtshals Havn arbejder hen imod for at bidrage til at opgradere transportindustrien og gøre godstransporten mere bæredygtig.

Grøn havneudvikling

I forbindelse med opgraderingen af Hirtshals Havn til version 2.0 vil der blive igangsat en udviklingsproces, som skal forsøge at tiltrække virksomheder og investeringer med fokus på grøn omstilling til havnen. Samtidig skal rammebetingelserne for havnens eksisterende virksomheder optimeres.

Som en del af den grønne udvikling bliver der oprettet et selvstændigt udviklingsselskab, som har til formål at forestå udviklingen af de dele af havnen, som ikke knytter sig direkte til den almindelige havnedrift.

Hirtshals Havn har i den forbindelse ansat Steen Harding Hintze som direktør. Steen medbringer en stor viden inden for området fra sin tidligere stilling ved energiparken GreenLab Skive, som han var med til at bygge op.

 - Vi vil gøre havneområdet til et knudepunkt for produktion og forbrug af grøn energi ved at lave en sektorkobling mellem blandt andet fjernvarme, grøn strøm og flydende biogas (LBG). Eksempelvis har flere virksomheder på havnen en stor mængde overskudsvarme, som i dag går tabt. Det vil i fremtiden kunne anvendes i en energisymbiose af andre virksomheder eller fjernvarmen, fortæller Steen Harding Hintze, fremtidig direktør for Hirtshals Havns nye udviklingsselskab.

Understøtte udvikling

Yderligere skal Hirtshals Havn kunne understøtte udviklingen af forskellige fremdriftsformer, herunder bl.a. grønt produceret strøm til eksempelvis fremstilling af brint, ammoniak og andre grønne brændstoffer. Kravet om større produktion og udnyttelse af strøm på Hirtshals Havn betyder, at yderligere et antal møller skal opstilles på havnen, foruden de eksisterende møller. Erfaringer fra tidligere viser desuden, at møllerne kan være en økonomisk gevinst og bidrage til finansieringen af de nye havnefaciliteter.

 - Det nye udviklingsselskab skal desuden skabe et viden- og kompetencecenter for havnene i Nordsøen, Skagerrak og Østersøen. Dette skal gøres ved at samle havnens virksomheder, offentlige myndigheder, vidensinstitutioner, private investorer og forsyningssektoren til at udvikle nye grønne forretningsmodeller og løsninger, uddyber Steen Harding Hintze.

Kommenter artiklen
Tip redaktionen
Udvalgte artikler

Send til en kollega

0.156