23948sdkhjf

Christiansborg netop nu: 200 mio. kr. til grønnere færger

En ny politisk aftale indebærer en pulje på 200 millioner kr. som skal øremærkes den grønne omstilling af den kommunale færgedrift herhjemme

Politisk alliance vil afsætte penge til at give omstillingen af færgefarten til ny fremdrivningsformer et løft. 

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Transportministeriet. 

Regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet har nemlig besluttet at afsætte 200 millioner kroner til at omstille de danske, kommunale færger, så de bliver klimavenlige og samtidig kan eliminere eller reducere deres lokale luftforurening betydeligt.

- Færgetrafikken har stort potentiale for at bidrage til at reducere udledning af CO2 på transportområdet. Jeg er derfor meget tilfreds med den politiske opbakning til at øremærke 200 millioner kroner til omstillingen af vores kommunale færgedrift. Det vil være et godt skridt i den rigtige retning til en langt mere grøn og bæredygtig færgetrafik til gavn for passagererne, samfundet og færgedriften i det hele taget, siger transportminister Benny Engelbrecht.

Den politiske aftale sker på baggrund af en analyse af en grøn omstilling af færgetrafikken, som COWI har udarbejdet i forbindelse med den såkaldte Grøn Transportpulje I. Analysen viser, at det er muligt at omstille en stor del af de danske indenrigsfærger og dermed opnå en CO2-gevinst.

Der er 66 færger, som sejler indenrigs i Danmark. De fleste af dem bliver drevet med et offentligt tilskud, ligesom en del af dem er ejet af kommunale selskaber. Kommunerne kan gennem puljen søge om midler til investeringsomkostninger i forbindelse med enten retrofitting af eksisterende færger eller køb af nye grønne færger.

Aftalepartierne er også enige om at igangsætte en analyse af mulighederne for at omstille samtlige danske indenrigsfærger til nulemissions drift inden 2030; med forbehold for særlige forhold i forbindelse med færger af historisk værdi. 

Hos Danske Rederier hilser man aftalen velkommen.

- Der er ikke en ’one size fits all’ for dansk færgefart. De danske færgeruter har hver deres unikke forhold som sejltid, antallet af daglige overfarter, tiden i havn og størrelse på færgen, der alt sammen er med til at afgøre, hvordan netop den rute bedst omstilles til at udlede mindre CO2. Derfor er det positivt, at de kommunale færger nu får mulighed for at søge penge til de projekter, der giver bedst mening for dem, siger Jacob K. Clasen, viceadm. direktør i Danske Rederier.

Som en del af aftalen bliver der afsat to millioner kroner af den samlede pulje til, at potentielle ansøgere kan få rådgivning om eksterne supplerende lånemuligheder samt rådgivning om muligheden for at slå ansøgninger sammen for at opnå den bedst mulige udnyttelse af puljen; for eksempel via stordriftsfordele.

Puljen på de 200 millioner kroner bliver udmøntet med 150 millioner kroner i år og 50 millioner kroner næste år.

Midlerne vil blive tildelt ud fra et princip om teknologineutralitet, og det vil blive afgjort ud fra kriterier om CO2-effekt per tilskudskrone og nedbringelse af øvrige emissioner; som udledning af NOx, SOx og partikler. 

Klimapartnerskabet for Det Blå Danmark pegede i sin rapport til regeringen netop på de kommunale og offentligt udbudte færgeruter som et vigtigt redskab i den grønne omstilling. Erfaring viser nemlig, at omstilling til andre drivmidler kan medføre ”børnesygdomme”.

- Vi er glade for, at regeringen har lyttet til de anbefalinger, vi kom med gennem klimapartnerskabet. Det er vigtigt for os at få erfaringer med både batteridrift som på El-færgen Ellen, men også erfaring med omstilling til forskellige grønne brændstoffer som for eksempel brint de steder, hvor batteridrift ikke er en mulighed,” siger Jacob K. Clasen.

Kommenter artiklen (5)
Tip redaktionen
Udvalgte artikler
Andre Nordiske Medier

Send til en kollega

0.094