23948sdkhjf

Kan befri København for lastbiler: Svitzer vil sejle jorden til Lynetteholm

Mærsk-ejet firma bag forslag om at sejle halvdelen af jorden til opfyldning af Lynetteholm fra Avedøre Holme - miljøkonvention kan stå i vejen.

Det har vakt stor furore, at det lige nu planlægges, at 700 lastbilkørsler hver dag i op mod 30 år skal gennem København for at anlægge den kunstige halvø Lynetteholm.

Men nu tilbyder tre industrikæmper at tage toppen af lastbilernes støv- og støjgener.

Det Mærsk-ejede slæbebådsfirma Svitzer, jordhåndteringsfirmaet Norrecco og energiselskabet Vattenfall har sendt et fælles høringssvar, hvor de foreslår en plan for, hvordan halvdelen af jorden i stedet kan blive sejlet til Lynetteholm fra et jordrensningsanlæg ved Avedøre Holme.

- Vi tager en stor del af de lastbiler, der ellers skulle køre igennem København, og så kører vi dem til Avedøre Holme i stedet for. Så læsser vi lastbilernes jord på pramme, og så sejler vi den hele vejen rundt om Amager og ud til Lynetteholm, hvor vi så dumper jorden, der hvor den skal bruges til opfyld, siger administrerende direktør i slæbebådsfirmaet Svitzer, Kasper Friis Nilaus til TV 2 Lorry.

Det estimeres, at der dagligt skal køre 350 lastbiler med jordlæs til Lynetteholm, som altså frem og tilbage bliver til 700 lastbilture.

Hvis den halvdel af jordlæssene, der ligger nærmest Avedøre Holme fremover skal køre dertil, så slipper det centrale København for den trafik, og det vil ifølge de tre firmaer give en årlig CO2-reduktion på mellem 290 og 400 tons CO2.

- Avedøre Holme ligger jo godt logistisk. Det ligger på en af motorvejene ind mod København, og jeg ved, at som en del af Avedøre Holmene vil man jo udbygge infrastrukturen, så man netop kan tage hånd om tung transport, siger Karsten Ludvigsen, der er administrerende direktør i jordhåndteringsvirksomheden Norrecco til TV 2 Lorry.

En af grundpillerne i Svitzer, Norrecco og Vattenfalls planer om at sejle jorden til Lynetteholm er, at man bruger en splitpram, der kan åbne bunden, så jorden kan blive losset direkte på det sted, hvor den skal ligge.

- Den bedste løsning, hvis man vil undgå at skulle håndtere jorden igen ude Lynetteholm, det er at bruge splitpramme. Når man blot kan åbne bunden, så skal jorden ikke først losses fra prammen og over på lastbiler, der så skal køre den til, hvor den skal ligge. Det er både billigere og mindre CO2-belastende, siger Kasper Friis Nilaus.

Men ifølge By & Havn, der står for byggeriet af Lynetteholmen, gør Østersøkonventionen fra 1974 det svært at bruge splitpramme til opfyldning af Lynetteholm.

Østersøkonventionen er en international aftale mellem Østersølandene, som har til formål at forbedre havmiljøet i Østersøen, og aftalen indeholder derfor regler om, at man som udgangspunkt ikke må dumpe ting direkte i havet.

- Det, der er problemet, er, at de foreslår en løsning, hvor der er en pram, som åbner bunden og bare dumper forurenet jord direkte ned på havbunden, og det, mener vi, ikke er i overensstemmelse med Østersøkonventionen, siger Anne Skovbro, der er administrerende direktør i By & Havn.

Kilde: https://www.tv2lorry.dk/koebenhavn/vil-b...

Kommenter artiklen (4)
Tip redaktionen
Udvalgte artikler

Send til en kollega

0.141