23948sdkhjf

DEBAT: Boliger på aktive erhvervshavne? Nej tak

Ingen vinder ved at der bygges boliger tæt op at støjende og/eller støvende havneaktiviteter, lyder det fra brancheorganisation
Ugens maritime synspunkt er forfattet af Jakob Svane, sekretariatschef, Danske Shipping- og Havnevirksomheder

Boliger på havne har i flere år været noget som stod på ønskesedlen hos næsten enhver kommune med en erhvervshavn.

Selv i Esbjerg har der været drøftelser om boliger på en af landets største og vigtigste erhvervshavne.

Imidlertid har Esbjergs borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) for nylig meldt offentligt ud, at der ikke kommer boliger på Dokhavnen i den centrale del af Esbjerg Havn.

Det er ikke bare og en god vigtig udmelding, som medvirker til at skabe ro om havnen og de mange virksomheder og arbejdspladser, som er knyttet dertil.

Det er også en beslutning, som hviler på et solidt fagligt grundlag, og som viser vejen for andre kommuner med drømme om at lave byudvikling på eller i nærheden af deres erhvervshavn.

I Esbjerg gik man nemlig fagligt til værks. Alle væsentlige forhold - støj, støv, risiko, mv. - blev belyst - og til slut konkluderede man, at eventuelle boliger ville blive miljøbelastede, og at virksomhederne på havnen ville risikere at indskrænket deres aktiviteter og råderum. Ergo kunne der ikke lovligt anlægges boliger.

Den ny planlov fra 2017 siger nemlig, at en lokalplan kun må udlægge arealer, der er belastet af støj, lugt, støv eller anden luftforurening til boliger og anden miljøfølsom anvendelse, hvis planen kan sikre den fremtidige anvendelse mod sådan forurening gennem afskærmning, placering m.v. (lovens §15a og 15b).

I praksis betyder det, at der i de fleste tilfælde ikke kan planlægges boliger inden for en radius af ca. 300 m. - og ofte mere - af virksomheder og havneaktiviteter på en erhvervshavn.

Beslutningen i Esbjerg viser dermed styrken i den ny planlov.

Det er til gavn for havnevirksomheder og andre maritime erhverv. For ingen kan leve med en usikkerhed om investeringerne, hvis kommunen kan trække tæppet væk under en havn og dens virksomheder, som vi f.eks. har set det forsøgt i Kolding.

Også Koldings boligdrømme er dog løbet ind planlovens begrænsninger. Forhåbentlig kommer man snart i Kolding til samme erkendelse som i Esbjerg.

For med planloven kan det i realiteten ikke længere lade sig gøre at planlægge for nye boliger på en aktiv erhvervshavn. Danske Shipping- og Havnevirksomheder er parat til at gøre indsigelse mod alle planer, som ikke følger loven.

Ingen vinder ved at der bygges boliger tæt op at støjende og/eller støvende havneaktiviteter som foregår på alle tidspunkter af døgnet. Det taber alle derimod ved.

Miljøbelastede boliger er slet ikke spor attraktive. Planloven er netop til for, at der ikke kan anlægges sådanne miljøbelastede boliger. Det har hele tiden været formålet med planloven at undgå fremtidige miljøkonflikter gennem god planlægning. Desværre har alt for mange kommuner ikke overholdt dette formål, så nu er det altså skrevet ind i loven som et krav.

Samtidig har den nationale planmyndighed, Erhvervsstyrelsen, fået mulighed for at nedlægge veto mod kommune- og lokalplaner, der konflikter med nationale interesser.

Eksempelvis hvis en lokalplan kan føre til skærpelser af miljøgodkendelsen for en virksomhed af national interesse.

Betyder det så, at der ikke kan etableres boliger på nogen havnearealer i Danmark? Slet ikke.

Det vil man sagtens kunne på steder, hvor markedet har bestemt, at havnen eller dele af den ikke længere kan anvendes til havnedrift, og hvor der derfor ikke er virksomheder og aktiviteter, som kan føre til miljøkonflikt med de fremtidige boliger. Eksempelvis har Middelfart Kommune besluttet at nedlægge sin erhvervshavn, ligesom havnen i Stubbekøbing også er bestemt til at overgå til byudvikling og boliger.

Det har vi i Danske Shipping- og Havnevirksomheder ingen problemer med, for markedet har allerede vist, at de havne ikke længere matcher erhvervslivets behov.

Men hvis en aktiv erhvervshavn og dens virksomheder netop ikke nedlægges af markedet, men trues på livet af kommunen, så har vi en helt anden situation, som vi hverken eller vil acceptere. Derfor er det så vigtigt, at planloven hjælper med at beskytte havne og havnevirksomheder.
Kommenter på artiklen (1)
Tip redaktionen
Udvalgte artikler

Send til en kollega

0.11