23948sdkhjf

Værktøjskasse fra EU

EU-Kommissionen vil stille værktøjskasse til rådighed for at styrke transportområdet, maritim forskning og teknologisk udvikling.
Danske redere og aktører i nærskibsfarten, som opererer inden for ECA-området, fik en lille smule optimisme med hjem fra 1. dagen af Den Blå Konference 2011 i København efter at have hørt indlægget fra Policy Officer, Maritime Transport and Logistics, Torsten Klimke, EU-Kommissionen.
 
Han oplyste, at EU nu vil stille værktøjskassen ”sustainable waterborne transport toolbox” til rådighed for først og fremmest at støtte arbejdet med emissions-reduktion og for at sikre, at den maritime transports konkurrenceevne ikke rammes unødigt hårdt som følge af bl.a. kravene om reduktion af svovlindhold i skibsbrændstof.

Nye rammeplaner 
Torsten Klimke præsenterede også Kommissionens  nye rammeplaner ”Horizon 2020” for rendyrket forskning og innovation med et finansieringsprogram på 80 mia. € for perioden 2014-20 for at skabe vækst og beskæftigelse, og hvor  hav- og maritime ressourcer er med under en ramme på 4,2 mia. €.
 
I den nyreviderede TEN-T plan vil Kommissionen frem mod 2050 afsætte 32 mia. € i en speciel transportpulje – herunder Motorways of The Sea - med yderligere mulighed for også at søge midler fra nogle af EU's andre strukturfonde.

EU vil reducere skibsemissionerne med 40 og gerne 50 pct. i 2050, og det stiller krav til især den teknologiske udvikling. 

Tiltrække EU-midler
Her kommer værktøjskassen ind i billedet og vil kunne trække på EU-midler til både transport, forskning og innovation. Udover økonomisk at booste teknologiudvikling omkring svovlreduktion i brændstof og emission, vil den også kunne medvirke til at promovere anvendelsen af grøn skibsteknologi  og clean shipping over en bred kam, alternative brændstoffer som LNG, udvikle grøn transportinfrastruktur og undersøge muligheder for supplerende  fondsmidler. 

Den vil også kunne støtte implementering af forskningsresultater samt udviklings- og innovationsaktiviteter, som helt fint kan foregå sideløbende med nationale projekter som f.eks. danske ”Green Ship of the Future”.

De nye muligheder vil også kunne supplere bl.a. Søfartsstyrelsens direktør Andreas Nordseths vision om at forme en samlet strategi for alle danske maritime underleverandører worldwide og topprioritere vores maritime forskningsklynge, så Danmark kan komme helt på teknologisk forkant og måske også blive så dygtige at, vi kan forudse udviklingen fem år frem i tiden.

Glad for værktøjskassen
Vicedirektør i Danmarks Rederiforening, Jan Fritz Hansen, er meget glad for mulighederne i EU’s nye værktøjskasse.  

Det bliver måske nødvendigt med lidt EU-hjælp, når danske redere i samarbejde med Miljøstyrelsen vil forsøge at overholde de nye svovlkrav, og det måske ikke lykkes at få alt på plads på alle danske ruter i ECA-områderne inden deadline. 

Han fremhævede over for Torsten Klimke, at situationen kan være svær at håndtere for industrien, hvis alle krav kommer rullende i én bølge – ikke blot på teknologiområdet, men også skatter og afgifter, moms, forhøjelse af bunkerafgift etc. Derfor bliver det nødvendigt at splitte tingene op og lave et system, der baner vejen til de forskellige EU-fonde og programmer, så industrien i et mere og mere nødvendigt samarbejde bedre kan møde udfordringerne.

Både Jan Fritz Hansen og Torsten Klimke arbejder for stærke maritime klynger i Europa og konkurrence baseret på kvalitet, innovation og services – og ikke på hvem der er billigst og har den laveste standard. Det skal være muligt at konkurrere på lige fod, og underbydere skal holdes ude af the playing field.
EU-Kommissionens forslag skal nu gennem råd og parlament, og også de nationale stater skal sige god for planerne, inden de kan træde i kraft.


 
 
 
Kommenter artiklen
Tip redaktionen
Udvalgte artikler

Send til en kollega

0.141