23948sdkhjf

Danske Rederier: At fjerne DIS vil få katastrofale følger for dansk skibsfart

Det vil have store negative konsekvenser for dansk skibsfart, hvis Folketinget følger Frigast-udvalgets anbefalinger og afskaffer DIS-ordningen, advarer Danske Rederier

Det er 'trist' og 'bekymrende', at regeringens erhvervsstøtteudvalg nu foreslår at fjerne DIS-ordningen, som fritager danske og udenlandske søfolk på dansk-flagede skibe fra at betale skat. 

Det mener Danske Rederier, som i en pressemeddelelse, på det kraftigste advarer Folketinget mod at følge anbefalingen fra Regeringens Frigast-udvalg

- Det er trist og bekymrende, at Frigast-udvalget nu foreslår at skrotte sømandsbeskatningen, den såkaldte DIS-ordning. Danske Rederier kommer derfor med en klar opfordring til regeringen og Folketinget om ikke at gennemføre dette forslag, da det vil få store negative konsekvenser for dansk skibsfart, skriver Danske Rederier.

Frigast-udvalg har i dag offentliggjort sine anbefalinger for ændringer i Danmarks godt 200 nuværende er­hvervs­støt­te­o­rd­nin­ger. 

En afskaffelse af DIS-ordningen vil lede til markant og massiv udflagning af dansk flagede skibe Anne H. Steffensen, adm. direktør i Danske Rederier

Har ikke regnet på provenuet

Udvalget foreslår bl.a. at afskaffe DIS-ordningen. Et eventuelt provenu ved at afskaffe DIS-ordningen er så usikkert, at det ikke medregnes i de 2,3 mia. kr., som udvalget samlet set anbefaler at skære i de eksisterende er­hvervs­støt­te­o­rd­nin­ger. 

DIS-ordningen 

 • Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) indebærer, at søfarende - både danske og udenlandske -på danske skibe ikke skal betale skat af deres løn. 
 • DIS-ordningen er EU-godkendt og svarer til lignende ordninger i Danmarks nabolande og andre søfartsnationer.
 • DIS-ordningen har eksisteret siden 1988 og har siden haft politisk opbakning fra et bredt flertal af Folketingets partier; So­ci­al­de­mo­kra­ti­et, Venstre, Moderaterne, Liberal Alliance, Konservative, Radikale og Dansk Folkeparti.

- En afskaffelse af DIS-ordningen vil lede til markant og massiv udflagning af dansk flagede skibe til nabolande og andre sø­fart­s­na­tio­ner rundt omkring i verden. Umiddelbart skal stillinger i land følge med ud og med tiden vil vi også miste de danske søfarende og vigtige maritime kompetencer. Det er et højst usikkert eksperiment, som man bør holde sig langt fra. Det kan jeg ikke advare stærkt nok imod, siger Anne H. Steffensen, adm. direktør i Danske Rederier.

Frigast-udvalget når i sit udspil selv frem til, at sløjfningen af DIS-ordningen på sigt vil medføre væsentligt færre danske søfolk og færre skibe under dansk flag, men udvalget har ikke vurderet de afledte effekter for beskæftigelsen i land mv.

Affolkning og tab af maritime kompetencer

Danske Rederier peger på tre konsekvenser af en fjernelse af DIS-ordningen.

Uden DIS-ordningen vil det danske flag ikke være kon­kur­ren­ce­dyg­tigt ift. andre lande, som f.eks. Norge, Tyskland og Singapore.

Provenu ved bortfald af nettolønsordningen for søfolk på dansk-flagede skibe (DIS-ordningen)

 • Regeringens erhvervsstøtteudvalg - eller Frigast-udvalget - har foreslået at fjerne DIS-ordningen, som fritager danske og udenlandske søfolk på dansk-flagede skibe fra at betale skat. 
 • Ordningen kaldes i daglig tale for nettoløns-ordningen
 • Udvalget når frem til, at fjernelsen af ordningen vil indbringe Danmark et skatteprovenu på brutto 1.050 millioner kroner om året. 
 • Udvalget tager ikke i betragtning, at rederier vil udflage deres skibe ved bortfald af ordningen. 
 • Udvalget skønner, at ca. 13.600 fuldtidspersoner er omfattet af DIS-ordningen i 2023. 
 • Heraf skønnes ca. 5.700 at have bopæl i Danmark (fuldt skattepligtige), mens, ca. 7.900 skønnes at have bopæl uden for Danmark (begrænset skattepligtige).

Kilde: Frigast udvalget, "Fremtidens Erhvervsstøtte - kortlægning, principper og sanering, side 246-2050

Det vil også føre til udflagning af danske skibe og tab af landbaserede aktiviteter.

- Der er i dag hundredvis af stillinger i land, der er knyttet til skibene på dansk flag, der i givet fald vil følge med skibene ud af landet, påpeger Danske Rederier i meddelelsen.

En stor del af de 7.500 danske søfolk vil på længere sigt forsvinde. 2/3 af dem bor i dag i land- og yderkommuner og det samme gælder de maritime ud­dan­nel­s­er i byer som ligger i Marstal, Svendborg og Frederikshavn, advarer Danske Rederier.

Endelig vil et stop for DIS-ordningen dræne Danmark for maritime kompetencer, da rederierne på længere sigt ikke vil kunne rekruttere danske søfolk, mener Danske Rederier:

- DIS-ordningen er en investering i dansk know-how til gavn for hele den maritime klynge og den grønne omstilling, hvortil dygtige medarbejdere med maritim baggrund yder et vigtigt bidrag. Danmark har i dag verdens 7. største maritime industri og der er mere end 100.000 i beskæftigelse i den maritime klynge, påpeger foreningen i meddelelsen. 

Frigast-udvalget

 • Frigast-udvalget eller 'Ekspertgruppen for fremtidens erhvervsstøtten' er nedsat af den nuværende SVM-regering
 • Udvalget har haft til opgave at se på fremtidens erhvervsstøtte og anbefale ændringer i ordningerne
 • Ændringerne skal øge den strukturelle beskæftigelse med 4.000 fuld­tids­per­so­ner og årligt frigøre 2 mia. kr.
 • Medlemmerne består af Christian Frigast (formand), der bl.a. er bestyrelsesformand i Axcel, CEO i Heartland Lise Kaae, professor i økonomi Niels Johannesen og lektor i økonomi Jeppe Druedahl.
Kommenter artiklen (2)
Job i fokus
Gå til joboversigten
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.125