23948sdkhjf

Danmark forhandler uden om IMO for at vise, at fossilfri fremdrift er det muliges kunst

Danmark har større klimamæssige ambitioner end de fleste andre lande. Men forhandlingsklimaet i IMO er præget af mange interessekonflikter, og derfor arbejder den danske delegation sideløbende uden om IMO for at demonstrere, at den grønne omstilling er realistisk

Der er bred international enighed om, at fremtidens maritime sektor skal være bæredygtig.

Spørgsmålene er bare: hvordan og hvornår?

For nok er visionerne store, men forskellige interesser blandt IMO-landene betyder, at forhandlingerne er langstrakte, løsningerne er for ukonkrete og konsekvenserne ved ikke at følge aftaleteksterne er ikke-eksisterende.

I spidsen for den danske delegation er Søfartsstyrelsen. Her kæmper man ihærdigt for at få de andre lande med på de forpligtende klimamål, selv om det ser svært ud.

- Nogle lande er mere ambitiøse end andre. Men vi kæmper for at nå hinanden, for det er den eneste måde, hvorpå vi kan skabe et stærkt fundament under samarbejdet i IMO, siger Rikke Wetter Olufsen, vicedirektør i Søfartsstyrelsen og leder af den danske delegation under forhandlingerne i IMO.

På den korte bane ønsker Danmark, at den maritime verden nedsætter sit udslip af forurenende gasser med mindst 40 pct. inden 2030, for dermed at leve op til den klimastrategi, man i fællesskab er blevet enige om. 

Men det er et absolut minimum og Danmark går til forhandlingerne i IMO med målet om at hæve barren.

- Forhandlingerne i IMO er svære, men jeg er altid forsigtig optimist. Vi oplever i øjeblikket medvind, fordi der rundt om bordet er et ønske om, at vi skal lykkes med den bæredygtige omstilling. Det er bare ikke altid, at det ønske kommer tydeligt frem i forhandlingerne, siger Rikke Wetter Olufsen.

Søfartsstyrelsen er i denne uge deltagende i de indledende forhandlinger i IMO i den såkaldte klimakommission, hvor den danske delegation foruden repræsentanter fra Søfartsstyrelsen består af eksperter fra Miljøstyrelsen.

Samarbejdspartnere

IMO består af 174 medlemslande, hvoraf 40 sidder i det såkaldte IMO-råd, der mest af alt kan betegnes som en bestyrelse.

Landene skal alle blive enige om tiltag i den maritime verden, herunder klimamæssige målsætninger og krav samt sanktioner og konsekvenser ved ikke at efterleve aftalerne, før det kan udmøntes i konkrete love og regler. 

Det medfører i sig selv store udfordringer, idet landene i IMO har vidt forskellige interesser og dermed ønsker til, hvordan man opnår de fælles aftalte målsætninger i IMO’s klimastrategi.

Danmark er en stor søfartsnation, men en lille stemme rundt om det store bord. Derfor er det naturligt at alliere sig med de lande, som har nogenlunde samme interesser.

- EU-landene er generelt enige om, at man som minimum skal indfri de mål, vi har sat os for i den fælles klimastrategi i IMO. Vi drøfter generelt forhandlingerne både i EU-kredsen, men også med lande uden for EU. Det gælder både lande, som holdningsmæssigt er uenige med os, og lande, som er på linje med os, siger Rikke Wetter Olufsen.

Samme alliancestrategi eksisterer også på den anden side af forhandlingsbordet.

- Det er klar, at i disse politiske forhandlinger tegner der sig nogle tydelige grupperinger, hvor grundlæggende forskellige ståsteder trækkes tydeligt op, siger Rikke Wetter Olufsen.

Forhandler udenom IMO

Af samme årsag er resultaterne af forhandlingerne ofte spegede. Nogle gange lykkedes det ikke at rykke på noget som helst. 

Derfor er flere lande begyndt at se mod andre løsninger, for ad den vej at lægge pres på de mindre klimaambitiøse IMO-medlemslande.

For nylig blev det offentliggjort, at Danmark sammen med Norge og USA skal stå i spidsen for ’Zero Emission Shipping Mission’, som er et projekt under ’Mission Innovation’. 

Det er et internationalt projekt på tværs af landegrænser, som skal etablere samarbejde mellem den private og offentlige sektor. Projektet blev søsat i kølvandet af et klimatopmøde i Chile, og hensigten er at demonstrere, at den grønne omstilling kan lade sig gøre i praksis.

- Danmark har sagt ja til at tage lederskab af ’Zero-Emission Shipping Mission’, fordi vi ønsker at bevise, at vi rent faktisk mener det, når vi siger, at det er muligt at skabe løsninger for en grønnere maritim verden, siger Rikke Wetter Olufsen.

Zero-Emission Shipping Mission har tre overordnede mål: At udvikle og demonstrere brændstoffer med nul emission. At i 2030 skal skibe med grøn fremdrift udgøre mindst 5 pct. af den globale dybhavsflåde. At mindst 200 af disse skibe er i drift og anvender bæredygtige brændstoffer på tværs af verdens vigtige havruter.

Men formålet med den nye mission er ikke at nedprioritere IMO og de forhandlinger, som løbende foregår. Tværtimod.

- Forhåbentlig kan de demonstrerede resultater i ’Zero-Emission Shipping Mission’ vise og demonstrere, at det bestemt er muligt at omstille den maritime verden til en fremtid fri af fossile brændstoffer, siger Rikke Wetter Olufsen.

Kommenter artiklen
Tip redaktionen
Udvalgte artikler

Send til en kollega

0.094