23948sdkhjf

Advarsel: Intet behov for at bygge en masse nye ø-færger

MARITIMT SYNSPUNKT

Ugens maritime synspunkt er forfattet af Anders Ørgård, medstifter og kommerciel direktør, OSK-Ship Tech

Endnu engang blev de dejlige danske øer og deres færger begunstiget med en sommerpakke til gavn for øerne, deres udvikling og alle gæsterne der også i denne sommer kan nyde billige billetter på overfarten og opleve det danske sommerland.

Flere af vores kunder blev sidste år overrasket over, hvor stort pres et sådan tilskud kunne give om bord på færgerne og flere steder i landet var der udsolgt.

Hvorfor et det så interessant. Dét er det både fordi færgerne igennem deres levetid - som historisk set er over 30 år - oplever forandringer som det ikke var muligt at forudse da de blev bygget. Nogle få aktive skibsingeniører har medvirket da den ældste del af de danske færger blev bygget og de må således selv stå til ansvar for deres færgedesigns.

Designerne har sammen med kommunerne et stort ansvar for at bygge de mest økonomisk fordelagtige færger og det indebærer et forsøg på at kigge i krystalkuglen og udvikle en platform der på bedst mulige måde sikre færgebetjeningen til øerne i hele færgens levetid.

At udviklingen, hvad angår miljø og sikkerhed, har ændret sig, er sikkert, men at det også vil ske fremadrettet, er mindst lige så sikkert.

Vi er ikke imod

Hos OSK lever vi af at tegne færger og derfor antyder skibsingeniør Hans Otto Kristensen i seneste udgave af Søfart, at vi er imod en standardisering af færgerne i Danmark. Dette må vi på det kraftigste afvise - standardiseringen af færgerne på Limfjorden over de seneste 25 år er et tydeligt eksempel.

Her kan færgerne afløse hinanden og færgelejerne passer sammen. En god løsning til gavn for kommunerne omkring Limfjorden.

Samtidig med en gradvis bygning af nye færger til kommunerne, skal der også ske en modernisering af de eksisterende. Konsortiet der har vundet, får kun betaling for deres arbejde ved finansiering af en række nybygninger og netop derfor tales der ofte - og højt - om, hvor nødvendigt det er med nye færger.

Imidlertid findes der - og kommer der i nær fremtid - en række nye produkter som på simpel vis kan implementeres i den yngre del af færgerne således at disse kan sejle grønt også i fremtiden. Flere lastbilsproducenter udvikler lige nu metanolløsninger til landevejen og disse vil også komme i en "marine-version" der kan installeres på færgerne.

Ombygninger

Udviklingsprojektet "På Brint over fjorden" har ligeledes påvist muligheden for at ombygge de fleste færger på Limfjorden til Hydrogen ved brug af allerede godkendte komponenter.

Der er altså ikke behov for at udskifte alle færgerne.

Naturligvis er der en del færger hvor alder, kapacitet eller stabiliteten ikke tillader sådanne ombygninger. Disse skal naturligvis udskiftes med nye, effektive designs.

Det billede der tegner sig omkring udbuddet af færgesekretariatets standardfærge vidner altså om et projekt, der bliver unødigt dyrt for kommunerne - og samtidig motiverer nybygninger frem for ombygninger pga afregningsmodellen for det arbejde der udføres af det vindende konsortium.

Færgesekretariatets opgave må således være at understøtte denne udvikling og sikre både billige og effektive færger.

Sekretariatets syn på sagen er desværre et stykke fra det vi har i OSK.

Langt fra resten af verden

Når der udsendes et udbud, hvor der i udbudsbetingelserne kun opstilles krav til erfaring og medvirken til et færgedesign og ikke en færdig nybygning og hvor finansiering af færger slet ikke bliver vurderet, så ligger disse krav meget langt fra det vi oplever i resten af verden.

Finansieringsmodellen er jo netop dét der bliver langt den største udgift for kommunerne.

Hos OSK samarbejder vi på kommunale færger med kommunekredit, der er kommunernes eget finansieringsselskab og som har til formål at tilbyde den billigst mulige finansiering til netop færger. I skrivende stund tilbydes kommunekredit således at finansiere en færge til 0,46 pct. per 31. marts i år.

Finansiering

En aktindsigt i det eneste indkomne forslag på færgesekretariatets udbud viser imidlertid, at - naturligvis afhængigt af hvor mange færger der bygges - OMT og PD konsortiet tilbyder kommunerne at finansiere en eller flere nybygninger til en gennemsnitlig rente på 6,5 pct. altså mere end 6 procentpoint højere end det man kan låne til hos kommunekredit. Hvis der tages udgangspunkt i en færge til 50 mio. kr. bliver renteudgiften over 20 år hos Kommunekredit under 3 mio. kr. Omvendt hvis færgesekretariatets løsning benyttes, så vil det med renten på 6.5 pct. til sammenligning give en renteudgift på 39 mio. kr.. Dette skyldes naturligvis, at konsortiet afholder en del udviklingsomkostninger til projektet - af udbudsmaterialet fremgår det, at der skal forventes omkring 9 mio kr. (3 mio til konsoritet og 6 mio til færgesekretariatet)

Til sammenligning vil en aktindsigt i et af vores standardfærger til Limfjorden vise, at OSK i 2013 brugte 250.000 kr. på konceptudvikling og 500.000 kr. på at gennemføre et komplet EU- udbud. Altså en samlet udgift på 750.000 før kontrakt.

Af ovenstående grunde trak OSK sig fra udbuddet. Det er tydeligvis ikke det mest økonomisk fordelagtige for kommunerne.

Vi hilser konkurrencen velkommen og ser frem til at servicere alle vores kunder også i fremtiden og glæder os samtidig over de mange Danskere, der sommeren igennem oplever hvor dejligt Danmark ser ud fra en færge.

Kommenter artiklen
Tip redaktionen
Udvalgte artikler

Send til en kollega

0.094