23948sdkhjf

Med Lynetteholm følger farlig indsejling for store skibe og fritidssejlere

Lystsejlere, kajakroere og andre små brugere af havnen risikerer at løbe spidsrod med store, kommercielle skibe i den snævre indsejlingskanal til København Havn, som byggeriet Lynetteholm vil medføre.

Samtidig vil en smallere adgangsrute for skibe og både, der skal ind og ud af havnen, føre til en forringelse af sejladssikkerheden i Københavns Havn.

Sådan lyder advarslen fra havneoperatøren CMP, der er en forkortelse for Copenhagen Malmö Port, i et høringssvar til det foreslåede ø-byggeri Lynetteholm, der skal opføres som en ny bydel i havet bag Trekronerfortet mellem Refshaleøen og Nordhavn.

Det skriver TV 2 Lorry.

Mangedoblet trafik

Med byggeriet af den enorme, kunstige ø fjernes sejlrenden Lynetteløbet, der normalt benyttes af lystbåde og kajakker. I stedet skal alt trafik ind og ud af havnen gennem en smal passage i det såkaldte Kronløb mellem Nordhavn og den planlagte ø.

Her forventer havneoperatørerne, at trafikken bliver fire- til femdoblet i forhold i forhold til i dag med langsomt sejlende fritidsbåde.

Trods planer om at lave en slags ventepladser til lystbådene, når store containerskibe eksempelvis skal forbi, forventer CMP ”en forringelse af sejladssikkerheden omkring indsejlingen”, skriver den i et høringssvar forud for den politiske vedtagelse af Lynetteholm.

CMP driver den kommercielle del af havnene i både København og Malmø og står blandt andet for at håndtere skibstrafikken med blandt andet containerskibe, færgeruter og krydstogtsskibe.

Det hører med til historien, at By & Havn, som ejes af Københavns Kommune og staten, ejer halvdelen af CMP, mens & Havn, der står for udviklingen af Lynetteholm.

Hos CMP understreger man da også, at man som udgangspunkt er positiv over for etableringen af Lynetteholm, og at havnen skal give plads til både erhvervstrafik og fritidssejlere. 

CMP påpeger, at etableringen af Lynetteholm medfører en indsnævring af den nuværende indsejling til Københavns Havn, ligesom det planlægges at lukke Lynetteløbet, hvorfor trafikken gennem Kronløbet må forventes at øges.

- Dette er med tilfredshed allerede håndteret, f.eks. gennem en venteplads, afviserbåd eller andre initiativer, der kan sørge for en afvikling af trafikken og sikre forsvarlig afstand mellem skibene. Jeg vil gerne understrege, at vi er helt trygge ved, at der i forbindelse med etablering af Lynetteholmen tages de fornødne hensyn til en sikker afvikling af sejlads i havnen, udtaler Povl Ungar, Operationschef i CMP.

Delt bekymring

CMP står langt fra ene med bekymringerne omkring farlig, fremtidig sejlads gennem den smalle passage ind og ud af Københavns Havn. Dansk Sejlunion har tidligere indgivet et meget kritisk høringssvar, hvori der affyres en bredside mod Lynetteholm-projektet i sin helhed.

- Forslaget om Lynetteholm har så mange negative konsekvenser for det blå liv omkring hovedstaden, at det er svært at finde noget positivt i projektet, har Christian Lerche, direktør i Dansk Sejlunion, tidligere udtalt.

I høringssvaret udtrykker sejlunionen en ”dyb bekymring for sikkerheden for fritidssejlere i og omkring Københavns Havn, der nu skal dele et meget smalt løb med de allerstørste erhvervsfartøjer”.

Velbegrundet bekymring

Sejlunionen og havneoperatørernes bekymringer er velbegrundede. Det mener Michael Magaard Hansen, der er instruktør i indsejlingssimulation på maritimakademiet SIMAC i Svendborg.

- De farlige situationer vil typisk opstå, når de kommercielle skibe har begrænset udsyn og begrænsede manøvremuligheder i tilfælde af, at en mindre bruger af havnen bevæger sig ind i skibets blinde vinkler, siger han og påpeger, at store skibe kan have flere hundrede meter foran sig, hvor skibsføreren ikke har udsyn.

By & Havn har fået foretaget simulationer af indsejling med store skibe den planlagte kanal, hvor tilbagemeldingerne indtil videre har været positive. Men ifølge Michael Magaard Hansen er det heller ikke de store skibes færd ind og ud af havnen, der udgør en risiko.

- Det handler mere om lystsejlere, små joller og kajakroere, der måske ikke har den store erfaring i at navigere. Der forudser jeg risici, når de skal passere tæt på store skibe og måske ikke har kendskab til vigeregler og containerskibes blinde vinkler, siger han.

Vil bevare sejlrende for små både

CMP og Dansk Sejlunion opfodrer begge i deres høringssvar By & Havn til at bevare søvejen ind og ud af havnen for de små brugere i form af en kanal i Lynetteløbet mellem spidsen af Refshaleøen og den foreslåede ø.

Ifølge Michael Magaard Hansen fra maritimakademiet SIMAC, vil en løsning, hvor erhvervsskibe og små brugere af havnen har hver deres sejlrende, være optimal.

- På verdensplan har man gjort sig mange erfaringer med, at hvis man kan skille segmenterne ad, så er det bedre set ud af et sikkerhedsmæssigt synspunkt. Her er det langt at foretrække, at små brugere og store skibe har hver sin sejlrende, siger han.

TV 2 Lorry har været i kontakt med CMP, som ikke ønsker at uddybe bekymringerne omkring sikkerheden yderligere. I en mail skriver selskabet, at ”vi er opmærksomme på, at der gennemføres simuleringer, hvad angår effekterne på indsejlingen for erhvervssejlads – og som vi løbende har en dialog med By & Havn om”.

Ø kan være vedtaget inden sommer

I høringssvaret understreger CMP dog, at den overordnet er positiv over for etableringen af Lynetteholm, men at der altså er hår i suppen i form af konsekvenser for havnens brugere.

Høringsperioden for både miljøkonsekvensrapporten og anlægsloven til Lynetteholm er for nylig blevet afsluttet. Nu skal der udarbejdes en rapport for dette – en såkaldt hvidbog.

Bevæbnet med den og de mange høringssvar skal politikerne i Folketinget nu på banen for at beslutte, om byggeriet af den enorme ø skal sættes i gang.

Lovforslaget om at anlægge Lynetteholm bliver fremsat i Folketinget i marts eller april og kan – hvis der er flertal – være endeligt vedtaget inden sommerferien.

Kommenter artiklen
Tip redaktionen
Udvalgte artikler

Send til en kollega

0.109