23948sdkhjf

Eltronic Fuel Tech med til at bane vejen for en ammoniakmotor

Alle nye alternative brændstoffer har sine udfordringer. For ammoniak - det femte i rækken - er det bl.a. giftigheden, der skal kunne håndteres forsvarligt i maskinrummet

På mindre end 10 år har MAN Energy Solutions introduceret totaktsmotorteknologi, der kan anvende fire forskellige alternative brændstoffer, som medvirker til at nedbringe skibsfartens CO2-udledning og partikelemissioner. Først var det LNG (Liquefied Natural Gas). Dernæst metanol og ethan, og i år kom LPG (Liquefied Petroleum Gas) så med på listen.

Hedensted-virksomheden Eltronic Fuel Tech har været med på en stor del af den rejse frem imod at kunne bidrage til en langt mindre klimabelastende skibsfart. En rejse, der for både MAN Energy Solutions og den danske maritime ingeniørvirksomhed med 36 medarbejdere, nu fortsættes med udviklingsprojektet AEngine, hvor også DTU og DNV GL deltager.

Projektet støttes af Innovationsfonden og skal bane vejen for, at MAN Energy Solutions i 2024 har en ammoniakdrevet motor klar på markedet som den femte dualfuel-motor i serien af totaktere til alternative brændstoffer. Ammoniakmotoren har potentiale til hundredprocent CO2-neutral drift, hvis ammoniakken produceres af overskydende vedvarende energi efter Power-to-X-princippet.

Et fortsat samarbejde

- Vi har leveret til en del af MAN’s motorprogram på gasområdet. Vi har udviklet og leveret gas- og fuel valve units (afspærringsenheder, red.), der anvendes mellem forsyningsdelen og selve motoren. Først til testsites og senere til færdige installationer på skibene.

- Derudover har vi også leveret teknologi til flow-overvågning i de dobbeltvæggede fuel-rør, som anvendes i et gasbaseret skibsmaskineri, forklarer Poul Erik Bramsen, Technical Manager hos Eltronic Fuel Tech, til Søfart.

I det konkrete AEngine projekt er Eltronic Fuel Tech’s opgave af et større omfang end de hidtidige løsninger. Men samtidig er der også en del af erfaringerne fra de tidligere projekter, der kan udnyttes i ammoniakprojektet, forklarer Louise Andreasen, CEO i Eltronic Fuel Tech.
- Vi kan drage stor nytte af de erfaringer, vi har gjort os i de andre projekter med alternative brændstoffer, som vi nu kan læne os op ad her i AEngine-projektet, forklarer Louise Andreasen.

Større omfang

Modsat de tidligere projekter, har Eltronic Fuel Tech denne gang ansvaret for hele forsyningssystemet fra dækstanke frem til motoren.

Mens en af de primære udfordringer for motorproducenten i de kommende års udviklingsarbejde bliver at opnå en optimal forbrænding af ammoniak i motoren, så lyder opgaven for Eltronic Fuel Tech at udvikle en optimal sikkerhed omkring anvendelsen af ammoniak som fuel.

For mens ammoniak i forhold til tryk og temperatur er et langt mindre krævende alternativt brændstof end LNG, for slet ikke at tale om brint i flydende form, så har ammoniak den ulempe, at det er giftigt, hvis det slipper ud i omgivelserne.

Et kendt produkt

På trods af giftigheden har ammoniak dog ifølge Poul Erik Bramsen også den fordel, at det er et almindeligt kendt produkt som last, både på skibe og på havneterminaler. Derfor er det også allerede, som en farlig last, kendt af klasseselskaberne. Anvendelse af det som brændstof er dog stadigt et nyt territorium, hvorfor også klasseselskabet DNV GL deltager.

- Jeg forventer ikke, at fuelsystemet behøver at blive mere kompliceret end det vi kender fra LPG. Til gengæld skal vi tænke på en anden måde med hensyn til det overordnede system for håndtering af ammoniakken i forbindelse med nedlukning af motoren og forsyningssystemet i forbindelse med returnering af den ammoniak, som måtte være i systemerne, så det ikke vil udgøre en risiko for dem, der opholder sig på skibet eller i nærheden af det på en havneterminal, forklarer Poul Erik Bramsen.

Ventilering eller ikke

Han ønsker af kommercielle hensyn ikke at gå i detaljer med præcist hvilke løsninger, ingeniørerne hos Eltronic Fuel Tech arbejder i retning af. Men han forklarer, at da det højest sandsynligt ikke er muligt med ventilering til de frie omgivelser, så handler det overordnet set om opsamling med nogle af de samme metoder, der f.eks. også anvendes ifm. andre alternative fuels, det vil bl.a. sige med såkaldte knock out drums.

Der er dog i de nuværende regler for gasbaserede brændstofsystemer på skibe indbygget en lang række sikkerhedsforanstaltninger, som forebygger en lækage til omgivelserne. Ikke mindst kravet om dobbeltvæggede fuel-rørsystemer, hvortil Eltronic Fuel Tech allerede leverer moniteringssystemer.

Louise Andreasen peger på, at der i det nuværende projekt med ammoniak, i lighed med de tidligere projekter, også er tale om dualfuel, hvor der kan skiftes mellem f.eks. marinegasolie og det alternative brændstof. Derfor skal der under alle omstændigheder laves et modtagesystem til den ammoniak, der måtte være i rørsystemet, når der skiftes over til et andet brændstof.

- Vi skal være klar med vores bidrag til projektet i god tid før 2024. Det er jo der, at MAN Energy Solutions skal have et kommercielt produkt klar. Vi skal derfor kunne levere inden testforløbende i København starter, og det er vores ansvar, at det vi leverer, også skal kunne opnå en klassegodkendelse inden den endelige deadline i 2024, understreger hun.

Et maritimt fokus

Ved siden af de forskellige udviklingsprojekter på dualfuel-totakts-, og i mindre omfang også på dualfuel firetaktsområdet, så er Eltronic Fuel Tech’s primære marked som underleverandør af brændstofsystemer til de store licens-motorproducenter i Asien.

Eltronic Fuel Tech blev i 2018 skilt ud som et selvstændigt selskab fra moderselskabet Eltronic Group, som fra Hedensted siden 2000 har udviklet sig fra en mindre iværksætter-virksomhed med fokus på el- og softwareløsninger til produktionsindustrien til en i dag videnstung ingeniørvirksomhed på ca. 500 medarbejdere og 10 selskaber inden for forskellige segmenter.

Med etableringen af Eltronic FuelTech blev der lavet et målrettet fokus på den maritime industri, som i særlig grad står over for store teknologiske udfordringer med en målsætning om en reducering af CO2-udledningen på mindst 50 pct. i 2050, mens en række lande og rederier går væsentligt længere med ambitionerne. Noget, der skaber et pres på kravet til den teknologiske udvikling, ikke mindst inden for nye brændstoffer og ny motorteknologi.

Læs også: MAN B&W-motor til ammoniak under udvikling i København

Artiklen er en del af temaet E-Fuels og PtX .

Kommenter artiklen
Tip redaktionen
Udvalgte artikler
Andre Nordiske Medier

Send til en kollega

0.078