23948sdkhjf

Aarhus-forvaltning tager ansvaret for kuldsejlet havneudvidelse

Forvaltningen mener selv, at deres arbejde bærer skylden for, at havneudvidelsen endte i vasken

Rådgivningen har været mangelfuld.

Det erkender Teknik- og Miljøforvaltningen i Aarhus Kommune, der har haft en rådgivende funktion i den havneudvidelse, som blev hældt ned af brættet i sidste uge.

Som bekendt underkendte Planklagenævnet i tirsdags Aarhus Kommunes lokalplan, der gav grønt lys til den - i første omgang - 43 hektar stor udvidelse af Yderhavnen i Aarhus.

Det betød, at havneudvidelsen - for nu - er droppet. 

I dag - ugen efter Planklagenævnet afgørelse - har Teknik og Miljø erkendt over for forligskredsen, at de har "...ydet utilstrækkelig rådgivning, og været den vigtigste årsag til, at lokalplanen er underkendt af Planklagenævnet."

Det oplyser Aarhus Kommune på baggrund af et pressemøde, der blev afholdt mandag.

Også borgmester Jacob Bundsgaard (S) deltog. Han indrømmer, at der er "begået en række formelle fejl" i processen," skriver Ritzau.

- Det er stærkt beklageligt og også meget utilfredsstillende, at vi står i en situation, hvor vi har begået helt åbenlyse formelle fejl i den proces, der er lavet, siger Jacob Bundsgaard ifølge Aarhus Stiftstidende.

Han siger videre, at kommunen stadig har planer om en udvidelse af Aarhus Havn. Forligskredsen i byrådet skal nu "genbesøge en lokalplan", lyder det.

"Ansvaret hviler på os alene"

Teknik og Miljø har i dag, den 3. juni, lavet en gennemgang for politikerne af de beslutninger i kommunens planarbejde, der har betydet, at lokalplanen for udvidelse af Aarhus Havn i den forgangne uge blev underkendt af Planklagenævnet.

Imens Teknik og Miljø understreger, at det nødvendige, faglige grundlag for en politisk beslutning har været til rådighed for politikerne og offentligheden under lokalplanarbejdet, står det samtidig klart, at de plandokumenter, som blev resultatet af den politiske aftale, ikke lever op til lovgivningen.

- Vi må desværre konstatere, at vores rådgivning af Aarhus Byråd ikke har levet op til vores standarder. Vi har ikke i tilstrækkelig grad haft overblik over konsekvenserne af, at statens miljøkonsekvensvurdering blev forsinket, imens vores lokalplanarbejde fortsatte, og det har givet en række formelle mangler i vores lokalplan, lyder det fra Michael Tolstrup, konstitueret forvaltningschef i Teknik og Miljø.

Han fortsætter:

- Det står ikke helt klart for os, hvordan vi rådførte os, og hvordan fejlene opstod, men vi bliver nødt til er erkende, at vi har lavet fejl, og det har jeg i dag beklaget over for forligskredsen bag havneaftalen, siger han.

På tre punkter mener klagenævnet, at Aarhus Kommunes lokalplan ikke lever op til kravene.

Det drejer sig om, at:

  • Aarhus Kommune ikke har lavet en rummelighedsanalyse på kommunens samlede beholdning af arealer udlagt til erhverv.
  • Aarhus Kommune ikke i tilstrækkelig grad har godtgjort nødvendigheden af landindvindingen.
  • Aarhus Kommunes Miljørapport ikke opfylder lovgivningens krav.

Underkendelsen af lokalplanen betyder ikke, at der ikke er udarbejdet vurderinger af miljøforhold eller behov for en havneudvidelse. Men det fremgår ikke i tilfredsstillende grad af den lokalplan, som Aarhus Byråd har vedtaget, lyder det.

- Det er vigtigt for mig at understrege, at vi på alle måder har belyst projektet og dets konsekvenser, så politikerne har været i stand til at træffe deres beslutning. Men det ændrer ikke på, at det formelle indhold i lokalplanen ikke er godt nok, og det hviler på vores skuldre alene, siger Michael Tolstrup.

I følge Ritzau er afgørelsen fra Planklagenævnet endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Flere klager 

Planen om at udvide havne har været på tapetet siden 2018. Lokalplanen, der skulle ligge til grund for udvidelsen af havnen, blev vedtaget i juni 2023.

Aftalen skulle sikre en udvidelse af havnen med 43 hektar.

I aftalen kunne der også på et senere tidspunkt komme endnu en etape med yderligere udvidelse på 36 hektar. Altså i alt 83 hektar, svarende til 830.000 kvadratmeter eller over 125 fodboldbaner.

Planerne blev mødt af en del modstand fra blandt andet Danmarks Naturfredningsforening i Aarhus, en række foreninger, nogle borgere, som opdrætter muslinger inden for planområdet samt Alternativet i Storkreds Østjylland.

Kommenter artiklen
Job i fokus
Gå til joboversigten
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.093