23948sdkhjf

I kølvandet af Freemantle Highway: Antallet af skibsbrande når højeste niveau i 10 år

2022 sætter en kedelig rekord med det højeste antal brande om bord på skibe i et årti. Ifølge en ny rapport, skal årsagen findes i mangelfuld deklarering af gods samt udfordringer med litium-ion batterier 

Billederne af det brændende fragtskib Fremantle Highway gik verden rundt, og stadfæster hvad søfolk verden over frygter: brand om bord. 

Nu ser 2022 ud til at sætte en kedelig rekord i den forbindelse.

Hele 209 brande blev der indberettet i 2022 i følge en ny rapport fra det globale forsikringsselskab Allianz Group. Det er i følge selskabet det højeste antal brande i ti år. I alt gik 8 fartøjer helt tabt på grund af brand i 2022.

- Vi ser fortsat brande på både store containerskibe, biltransportere og ro/ro-skibe. Skibenes størrelse og design gør slukningsarbejdet udfordrende, og hvis først mandskabet er tvunget til at forlade skibet, bliver redningsarbejdet både mere komplekst og dyrt, siger Rahul Khanna, der er chef for Marine Risk Consulting i Allianz Commercial, der står bag rapporten.

Fra et forsikringsperspektiv så vi gerne udviklingen af fartøjer, der kunne reducere changen for brande Rahul Khanna, chef for Marine Risk Consulting i Allianz Commercial

Årsagen til branden på Fremantle Highway er ikke klarlagt endnu, men skibets ejer har udtalt til pressen, at det kan være brand i en elbil, der har startet ulykken. I første omgang blev det meldt ud, der var 25 elbiler ombord på Fremantle Highway. Det tal blev senere korrigeret til 498. 

Gods og batterier

Og elbilernes batterier har tidligere og længe været hængt ud for at udgøre en risiko ombord. Så meget, at der - i følge Allianz Group - findes rederier verden over, der nu ikke vil transportere elbiler, fordi de finder risikoen for stor. 

- Der foregår en løbende debat omkring behovet for at have ro/ro-fartøjer, der er særligt designet til transporten af elektriske biler. Fra et forsikringsperspektiv så vi gerne udviklingen af  skibe, der kunne reducere risikoen for brande, lyder det fra Rahul Khanna. 

Men man skal passe på med at udråbe elbiler og batterier som enkeltstående årsag til skibsbrande.

Skibenes størrelse og design gør slukningsarbejdet udfordrende, og hvis først mandskabet er tvunget til at forlade skibet, bliver redningsarbejdet både mere komplekst og dyrt Rahul Khanna, chef for Marine Risk Consulting i Allianz Commercial, der står bag rapporten.

I følge rapporten fra Allianz Group bunder problemet først og fremmest i mangelfuld eller forfejlet deklarering af gods. I omkring 25 procent af de alvorlige, indrapporterede brande i 2022 skulle årsagen findes i, at godset ikke var deklareret korrekt i forhold til at oplyse om eksempelvis kemikalier, batterier og kul. 

Og det tal kan være endnu større, mener flere eksperter i følge rapporten.

Men farligt gods er dyrere at få håndteret, og derfor findes der eksempler, hvor rederier har mærket deres gods forkert. 

- Vi ser selskaber, der prøver at omgå den ekstra udgift ved eksempelvis at deklarere fyrværkeri som legetøj eller lithium-ion batterier som computerdele. Det er problematisk, fordi det kan forårsage brand eller vanskeliggøre slukningsarbejdet, siger Rahul Khanna.

Størrelsen af skibene betyder også, at brandene kan sprede sig til større områder, og at slukningen hurtigt kan blive svært eller i nogle tilfælde helt umuligt for mandskabet i en situation, hvor tid er en helt afgørende faktor.

Vi tror, at risikoen med elbiler og batterier vil aftage overtid, efterhånden som bilfabrikanter, transportselskaberne og lovgivningen adresserer de nuværende problemer. I mellem tiden må man tage sine forholdsregler Rahul Khanna, chef for Marine Risk Consulting i Allianz Commercial, der står bag rapporten.

Skibene er med tiden blevet større - på 20 år er containerskibenes kapacitet blevet fordoblet - og det gør det vanskeligere at bygge og/eller inkorporere den nødvendige brandbeskyttelse ombord på de kæmpe store fartøjer.

Ny screening af godset

For at imødekommet dette har flere rederier taget ny teknologi til sig, hvor mandskabet før lastning screener godset for at se, om indholdet stemmer overens med deklarationerne. Nogle rederier har sågar indkøbt og installeret foranstaltninger, hvor brandslukning på godsområdet er særligt designet til elbiler og lithium-ion batterier.

Lithium-ion batterier bliver dagligt fragtet på fuld forsvarlig vis uden at volde problemer, men risikoen for brande opstår, hvis batterierne er i stykker, eller som tidligere nævnt opbevaret forkert.

Men det er svært, endsige umuligt, at forestille sig et total stop af fragt med lithium-ion batterier, især med EUs lovgivning om at stoppe salget af diesel- og benzinbiler fra 2035. Det betyder, at shipping- og transportbranchen snarere ser hen i mod at gøre transporten af batterier mere sikker fremfor at bandlyse den, står der i rapporten. 

Samtidig er det vigtigt at holde sig for øje, at de pågældende batterier ikke nødvendigvis bryder i brand oftere end andet gods - det er alene slukningsarbejdet der mere besværligt, hvilket betyder, at der kan nå at ske større skader, blandt andet fordi ilden kan bryde ud igen flere timer efter, at man troede, ilden var slukket.

Viden og handleplaner

Og netop fordi batterier og elbiler kræver den viden, kalder den type gods også på, at man uddanner personalet til at håndtere det forsvarligt, lyder det fra Rahul Khanna.

- Vi tror, at risikoen med elbiler og batterier vil aftage overtid, efterhånden som bilfabrikanter, transportselskaberne og lovgivningen adresserer de nuværende problemer. I mellem tiden må man tage sine forholdsregler, siger Rahul Khanna.

- Batterierne bør kun være ladt op til mellem 30 og 50 procent, og faktisk mere 30 end 50. Shippingfirmaerne skal desuden bede om korrekte testpapirer fra fabrikanterne, så man sikrer sig, at batterierne ikke er i stykker, siger han.

- Endeligt kan man overveje, at give mandskabet ombord den rette uddannelse og træning inden for brandslukning af disse typer af gods, så de bliver bedre til at opdage brandene i tiden og igangsætte en handlingsplan, slutter han.

Kommenter artiklen
Tip redaktionen
Job i fokus
Gå til joboversigten
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.094