23948sdkhjf

Rederiernes brancheorganisation: Fra 2030 skal alle nye skibe kunne sejle på CO2-neutralt brændstof

Med ny strategi for de næste tre år forsøger Danske Rederier at sætte søfartens grønne omstilling på skinner og inspirere resten af verden til den mest farbare vej frem mod CO2-neutral drift af handelsflåden. Formand for Danske Rederier, Jacob Meldgaard, håber, at ambitionen kan være med til at sparke gang i storskalaproduktion af CO2-neutrale brændstoffer

De danske rederier skærper deres fælles klimaambition og lover nu offentligheden, at samtlige nybygninger fra 2030 skal være udrustet med dual fuel-teknologi, der gør det muligt for skibene at sejle på CO2-neutralt brændstof. 

Det fremgår af den nye, treårige strategiplan fra brancheforeningen Danske Rederier, der er samlet under titlen ’Towards Zero’. 

Skal inspirere

Formanden for Danske Rederier, Torm-direktør Jacob Meldgaard, understreger, at specifikke klimaambitioner for de danske rederier skal inspirere - og dermed også presse - hele det globale shippingmiljø og dermed bane vejen for et højere ambitionsniveau på klimafronten hos FN’s internationale søfartsorganisation, IMO. 

- Ved at være ekstremt ambitiøse på klimaområdet i den danske rederiklynge tager vi også et globalt ansvar, påpeger Jacob Meldgaard. 

- Vi går foran, viser hvordan det kan gøres, og inspirerer resten af verden. På baggrund af høje ambitioner, og rederiernes helt konkrete omstilling vil vi få en markant indflydelse i IMO alene ved vores eksempel. 

Jacob Meldgaard understreger, at det overordnede mål for de danske rederier er at få indført nye og langt mere ambitiøse reduktionsmål frem mod 2050 i den endelige såkaldte drivhusgasstrategi fra IMO, der forventeligt vil blive vedtaget i 2023. 

Særlig dansk styrke

Er det her den mest ambitiøse klimaambition for en national rederiklynge noget sted i verden? 
- Vi er absolut helt i front, men det er nemt nok at sætte mål; det er de reelle tiltag, der tæller. Der håber vi, at vi kan være med til at skubbe branchen i en ambitiøs retning. Søfartens klimaomstilling bliver ikke løst via nationale ambitioner, men i et forpligtende, globalt samarbejde. Men Danmark skal spille en vigtig rolle i denne omstilling, og hvis vi skal vise, hvordan det gøres bedst, så bliver vi også nødt til at have de højeste ambitioner. 

Direkte adspurgt formulerer rederiformanden imidlertid de danske rederiers trumfkort. 

- Det, som gør de danske klimaambitioner til noget særligt, er det tætte samarbejde mellem de nationale aktører: Myndigheder, politiske beslutningstagere og store, innovative rederier. Den samlede styrke bag disse aktører er præcis dét, som betyder, at den danske rederibranches klimaambitioner er absolut i front på den globale scene. 

- Samtidig er det også værd at hæfte sig ved, at den store udfordring ikke ligger på maskinteknologien, men på at sikre produktion af tilstrækkelige mængder af de CO2-neutrale brændstoffer. Her håber vi, at de danske rederiers klimaambitioner kan være med til at sende dét signal, at der er stor efterspørgsel på disse brændstoffer, og at industrielle aktører kan være trygge ved at gå i gang med at opbygge den nødvendige produktionskapacitet. 

Mærsk rykker hurtigt

I den nuværende klimaambition fra de danske rederier fremgår det, at rederierne har en ambition om klimaneutral drift i 2050 uden brug af klimakompensation. 
Herudover har ambitionen hidtil været, at det første oceangående nulemissionsskib skal være i kommerciel drift i 2030. 

Sidstnævnte klimaambition er som bekendt for længst sejlet agterud af A.P. Møller-Mærsk, der allerede i 2025 vil drive adskillige oceangående containerskibe på CO2-neutral metanol. 
I den nye strategi sigter de danske rederier derfor mod ’at have et anseeligt antal dansk-opererede, CO2-neutrale skibe i drift i 2030’. 

5 pct. i 2030

Ud over, at alle danske rederier forpligter sig til kun at bestille nybygninger med dual fual-maskineri fra 2030, indeholder strategien også en forpligtelse til, at mindst 5 pct. af den dansk-kontrollerede handelsflåde i 2030 skal være i drift på CO2-neutralt brændstof som f.eks. grøn hydrogen, grøn ammoniak, grøn metanol eller et andet af de såkaldte e-fuels. 

Jacob Meldgaard, du er selv direktør for et tramp-rederi, hvis skibe sejler på kryds og tværs af oceanerne. Forestiller du dig, at 5 pct. af Tormskibene i 2030 skal sejle på CO2-neutralt brændstof? 
- Det er en meget ambitiøs, men realistisk, klimaambition, som dette punkt afspejler. De 5 pct. vil ikke fordele sig ligeligt på tværs af de forskellige segmenter i rederibranchen, forklarer Jacob Meldgaard, der står i spidsen for et produkttankrederi, der i sagens natur lever af at transportere fossile brændstoffer mellem kontinenterne. Han fortsætter: 

- Derfor forestiller jeg mig helt klart, at de dele af rederibranchen, som beskæftiger sig med mere kystnær transport, helt logisk kommer til at gå forrest og i 2030 kommer til at stå for en forholdsvist stor andel af de 5 pct. af branchen, der er overgået helt til CO2-neutral drift. Hvis dine skibe sejler på relativt korte distancer mellem to specifikke havne, så er det selvsagt lettere at få infrastruktur og forsyning af CO2-neutrale brændstoffer på plads end hvis du - som f.eks. Torm - sejler i trampfart, hvor du aldrig ved, hvor du anløber næste havn. 

I kølvandet på Norge

Klimaambitionerne fra Danske Rederier ligner i nogen grad de ambitioner, som i sommeren 2020 blev offentliggjort af de norske rederier, samlet i Norsk Rederiforbund. 
Heri fremgår det, at de norske rederier har som ambition at mindske deres CO2-udslip med 50 pct. pr. enhed inden 2030 målt op imod niveauet i 2008. Ligeledes har de norske rederier forpligtet sig til kun at bestille skibe med en CO2-neutral fremdriftsteknologi fra 2030. Også den norske handelsflåde vil være helt klimaneutral i 2050.

I modsætning til den danske søsterorganisation arbejder Norsk Rederiforbund med en explicit målsæting om at arbejde for et internationalt forbud mod maritime brændstoffer, der ikke er klima-neutrale fra 2050. 

Danske Rederier - Ny treårsstrategi

- Alle nybygninger bestilt af danske rederier skal fra 2030 have dual fuel om bord så de kan sejle på et CO2-neutralt brændstof

- 5 pct. af samtlige skibe opereret af danske rederier skal i 2030 være i stand til at sejle i CO2-neutral drift

- Der skal vedtages nye og mere ambitiøse klimamål til rederierne i IMO senest i 2023. De nye mål bør være baseret på videnskab og være i overensstemmelse med Paris-aftalen. 

- Der skal arbejdes for at øge danske rederiers bidrag til udbygningen af den globale havvindkapacitet og CCS-projekter

- Der skal vedligeholde og udvikle en stærk forsyningskæde af kompetencer til shippingindustrien

- Man garanterer at levere mindst 400 praktikpladser til søs om året for at tage højde for vækst i den danske flåde, herunder offshore-sektoren

- Man vil sikre konkurrencedygtige rammevilkår og understøtte fortsat vækst af den danske handelsflåde og shippingindustri

- Antallet af danske søfolk skal ligge stabilt på 7.500 person, hvilket svarer til niveauet inden pandemien

Kommenter artiklen
Tip redaktionen
Udvalgte artikler

Send til en kollega

0.125