23948sdkhjf

Unik dansk aftale om CO2-lagring på plads - nu ses der på fangst og transport

Regeringen har med en række partier indgået en aftale om rammerne for CO2-lagring. Rederier og operatører mener, at det er positivt, at der nu er enighed om retningen. Efter sommerferien fortsætter forhandlingerne om fangst og transport.

Traditionelt har Danmark udledt CO2 ved at afbrænde olie og gas fra undergrunden. Fremover skal vi fjerne CO2 fra røgen og putte den tilbage i undergrunden.

Sådan forklarer klimaminister Dan Jørgensen essensen af den ny politiske aftale i en pressemeddelelse.

- Med aftalen tager vi første skridt og lægger et godt fundament for at kunne komme i gang med fangst og lagring af CO2. Det giver rigtigt god mening, for det gør, at vi kan fjerne nogle af de udledninger, som er nærmest umulige at komme til livs på andre måder, og vi kan skabe såkaldte negative emissioner. Samtidig skaber det tusinder af gode grønne jobs i Danmark, siger han.

Aftalen om CO2-lagring (CCS, som står for 'CO2 capture storage') består af en række initiativer, der skal muliggøre lagring i den danske undergrund både på kort og på lang sigt. Aftaleparterne er enige om at igangsætte undersøgelser af potentielle lagringslokaliteter i den danske undergrund.

Det gøres muligt at importere og eksportere CO2. Og endelig sikres det, at lagring af CO2 vil ske på en miljø- og sikkerhedsmæssig forsvarlig måde.

Det har været vigtigt at få rammerne for lagring på plads først, da lagringsdelen er teknisk og lovgivningsmæssigt mest tidskrævende, skriver ministeriet. 

Med aftalen vil lagring af CO2 i udtjente olie- og gasfelter kunne ske allerede fra 2025. Det vækker glæde hos INEOS, der opererer flere oliefelter i Nordsøen, skriver Danske Rederier.

- Det er meget positivt, at der nu foreligger en bred aftale på CO2-lagring. Potentialet er meget stort, og det er muligt at indfri ambitionerne, men tiden er knap, og vi har brug for de rette regulatoriske rammer for at kunne levere, siger Mads Weng Gade, adm. direktør, INEOS E&P A/S.

Hos det nyformede rederikonsortium Dan-Unity bestående af Evergas og Ultragas vækker gårsdagens aftale begejstring.

- Vi er glade for den brede politiske opbakning til udrulningen af CCS i Danmark. Transport af CO2 er endnu uopdyrket territorie på internationalt plan, og derfor er vi godt tilfredse med de danske ambitioner for sektoren. Ikke mindst ambitionerne for import og eksport af CO2 vil være afgørende for vores del af industrien, siger Steffen Jacobsen, CEO i Evergas.

Flere andre rederier står klar i kulissen, og hos Danske Rederier håber man, at det kan blive et centralt forretningsben for flere rederier. Derfor mener Danske Rederier, at der bør være et ”T” for transport med i forkortelsen, så CCS bliver til CCTS. (Carbon Capture, Transport and Storage).

Se vejen fra fangst over transport til lagring af CO2 i video herunder

Fakta om aftalen om lagring af CO2

  • Aftalen om lagring vil starte processen for at give tilladelser til CO2-lagring i den danske undergrund i Nordsøen, så lagring i udtjente olie- og gasfelter vil kunne ske allerede fra 2025.
  • I aftalen er partierne enige om, at finansiering på 210 mio. kr. til undersøgelser af potentielle CO2-lagerlokaliteter i den danske undergrund kan ske gennem forskningsreserven, idet det er en del af udmøntningen af CCUS-missionen i den grønne forskningsstrategi
  • Aftalen vil muliggøre import, eksport og transport af CO2 over landegrænser samt lagring i Danmark.
  • Aftalen sikrer, at lagring vil ske på en sikker og miljømæssig forsvarlig måde.
  • Der er plads til at lagre 12-22 mia. ton CO2 i den danske undergrund, ifølge analyser fra GEUS. Det svarer til mellem 400 og 700 gange Danmarks årlige CO2-udledninger.

Det siger ordførerne fra de øvrige partier i aftalen:

Tommy Ahlers, Venstre:

- Godt at vi endnu engang får afklaret nogle rammer, som erhvervslivet efterspørger. Med den her aftale gør vi det endnu mere sandsynligt, at lagring både bliver en gevinst for klimaet og et potentielt erhvervseventyr.

Morten Messerschmidt, Dansk Folkeparti:

- Det har længe været en mærkesag for dansk folkeparti, at klimapolitiken skulle være drivende i udviklingen af nye teknologier - herunder ikke mindst eksportorienterede teknologier. Derfor er det vigtigt for os, at der afsættes både penge og en ambitiøs strategi til udvikling af CCS/CCU. Med denne aftale tager vi endnu et afgørende skridt, der supplerer de solide beløb, vi aftalte tidligere på året.

Signe Munk, SF:

- Lagring af CO2 i undergrunden er et vigtigt redskab i kampen mod den globale opvarmning. Her skal Danmark spille en vigtig rolle ved at oprette sikre lagre, og det tager vi første skridt til med denne aftale.

Rasmus Helveg, Radikale Venstre:

- Et fint skridt for at forberede fremtidens store arbejde med at lagre CO2 i undergrunden.

Mona Juul, Konservative:

- For konservative har det været vigtigt at komme i gang med fangst og lagring af CO2. Vi havde gerne set, at vi var gået i gang efter sommeren sidste år. Nu har vi lavet første delaftale, og så fortsætter vi efter sommeren igen. Fangst og lagring bliver et vigtigt element i omstillingen af det danske samfund frem mod 2030. Industrien er klar, og derfor skal vi også bare i gang. Derudover har det været vigtigt for os, at lagringen skal udvikles og drives på kommercielle vilkår.

Kommenter artiklen
Tip redaktionen
Udvalgte artikler
Andre Nordiske Medier

Send til en kollega

0.125