23948sdkhjf

Maritime fonde går sammen om bevaring af maritime kundskaber

D/S Orient’s Fond har indgået aftale med Skibsbevaringsfonden om en rammebevilling til fondens arbejde med bevaring af den sejlende kulturarv

Skibsbevaring handler ikke alene om søm, skruer og planker, men også om maritime kundskaber, og det kommer der øget fokus på, efter D/S Orient’s Fond har indgået en treårig aftale med Skibsbevaringsfonden om en rammebevilling til fondens arbejde med bevaring af den sejlende kulturarv.

- Støtten fra D/S Orient’s Fond giver Skibsbevaringsfonden økonomisk at styrke i restaureringsindsatsen i kulturhistorisk vigtige, men særligt omkostningstunge projekter, som ellers ville trække i langdrag. Derudover vil vi være i stand til at styrke indsatsen i forbindelse med vidensdeling og formidling af den sejlende kulturarv, fortæller sekretariatsleder John Walsted til Søfart.

Hårdt presset Skibsbevaringsfond får hjælp fra staten - 1,1 mio. kr. på vej fra ministerium

Midlerne fra D/S Orient’s Fond skal også anvendes til andet end planker og søm, men sikre maritime kundskaber, viden og praksis bevares.

- Handlingsbåren vidensdeling er særdeles vigtig i forbindelse med bevaring af de sejlende skibe på længere sigt. Derfor sigter vi på at støtte tiltag, der kan bidrage til læring om sejlads , håndværk, vedligehold og materialebrug, inden for rammerne af den sejlende kulturarv. Det kunne f.eks. et sejladsseminar for unge og ældre sejlere i disse skibe, et fremstød for hvervning af lærlinge til relaterede håndværksfag og projekter, der skal fokusere specifikt på den nordiske klinkbygningstradition, som er optaget UNESCOs liste over immateriel verdenskulturarv, uddyber John Walsted.

Han fortæller endvidere om baggrunden for samarbejdet, at diverse skibsprojekter under restaurering ofte søger støtte i begge fonde. 

- Skibsbevaringsfonden har et indgående og specifikt kendskab til flåden af bevaringsværdige fartøjer i Danmark og er specialiserede i restaurering af ældre brugsfartøjer. A/S D/S Orient’s Fond har gennem mange år støttet den maritime sektor på mange forskellige fronter, herunder også restaurering af bevaringsværdige fartøjer, og har i den forbindelse set en fordel i at kunne trække på denne fonds ekspertise, forklarer John Walsted.

Rammebevillingen fra D/S Orient's Fond kan ifølge sekretariatslederen også bidrage til støtte af projekter, der sigter på overdragelse af den viden som skibstømrere, smede og sejlmagere er i besiddelse af for at sikre bevaringen af disse skibe. 

- Danske søfolk og danske maritime håndværkere er efterspurgte overalt i Danmark og i udlandet, og det betyder, at der skal uddannes mange unge til det blå Danmark og til håndværksindustrien, hvis en del af denne efterspørgsel skal kunne efterkommes, påpeger John Walsted.

Også i Skibsbevaringsfondens bestyrelse er der glæde over bevillingen:

- Når D/S Orient’s Fond bakker så tydeligt op om Skibsbevaringsfondens arbejde, har det stor betydning. Det er med til at understrege den relevans, som den sejlende kulturarv har – også i det moderne samfund, fortæller forperson for Skibsbevaringsfondens bestyrelse, Sven Irgens-Møller og uddyber:

- De  bevaringsværdige skibe udmærker sig ved netop at være aktiv, levende kulturhistorie. Dermed har de en  rolle at spille i forhold til nutidens og fremtidens søfart. Det blå Danmark efterlyser mere arbejdskraft. For mange unge mennesker begynder interessen for liv til søs ofte på et af de historiske skibe.

Sådan udvælger Skibsbevaringsfonden de mange ansøgninger: Hele finansieringen skal gerne være der

Støtten fra D/S Orient’s Fond vil indgå i Skibsbevaringsfondens portefølje sammen med fondens tildelte midler fra Kulturministeriet.

Skibsbevaringsfonden

  • Skibsbevaringsfonden bidrager til restaurering og bevaring af kulturhistorisk værdifulde, danske fartøjer. 
  • Fonden varetager udpegningen af alle landets bevaringsværdige og historisk betydningsfulde fartøjer, og bevilger rente- og afdragsfrie lån til restaurering.
  • Skibsbevaringsfonden støttes økonomisk af Kulturministeriet.

Kilde: Skibsbevaringsfonden

Kommenter artiklen
Job i fokus
Gå til joboversigten
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.109