23948sdkhjf

Professionelt fiskeopdræt og farming

Akvakulturen vokser hurtigt i landbrugssegmentet. For få år tilbage blev havbrug set på som den eneste realistiske mulighed for at opdrætte fisk. Der er dog mange, der forbinder det med forurening og ressourcespild. Men hvordan får man optimeret dette segment, så det lever op til nutidige standarder?

Havbrug har typisk været set på som den mest realistiske metode til opdrætning af fisk. Det var den mest økonomisk overkommelige mulighed i markedet for den mest langsigtede levedygtighed. Det blev tidligere set som det mest avancerede, men det har dog ændret sig. Landbaseret fiskeopdræt bliver nu set som den mest optimale måde at udøve fiskeopdræt på.

Bæredygtigt og landbaseret

Til forskel for havbrug, så har landbaseret fiskeopdræt et lukket kredsløb, hvor mange af de tidligere risici for at ødelægge havbrugs udbytte er blevet elimineret. Det gælder især sygdomme, som kan dræbe mange millioner fisk ad gangen. I landbaseret fiskeopdræt kræver det ikke brug af antibiotika for at bekæmpe sygdommene, da det tilførte havvand gennemgår en omfattende filtreringsproces inden det tilgår fiskebassinerne. Hvor man typisk ser alge- og havdyrsdød i havbrugs nærområde grundet det store antibiotikaforbrug, fjerner man helt denne trussel mod det nære havmiljø ved landbaseret fiskeopdræt.

Den større kontrol over fiskenes miljø giver også en fordel hvad angår temperaturstyring af bassinerne. Ved at tilpasse fiskebassinernes temperatur nøjagtigt efter deres optimale vækstforhold forkorter man fiskenes opdrætsperiode, hvilket giver et forhøjet udbytte. Med et varmegenvindingssystem kan den varmeenergi, som bruges til at opvarme fiskenes forsyningsvand, i meget høj grad trækkes ud af bassinernes afgangsvand.

Udover at have minimal indflydelse på nærmiljøet, har landbaseret fiskeopdræt potentiale til at blive CO2-negativt. Det vil i fremtiden være muligt at samle alle spildprodukterne i form af fiskerester eller affald fra fiskeopdrætsprocessen og bruge dem til produktionen af biobrændsel. Hertil vil det være muligt at genbruge eller bortskaffe sig af det brugte spildevand, hvis der bruges et Recirculating Aquaculture System (RAS), som giver muligheden for at recirkulere vandet og sende det tilbage i de forskellige fisketanke.

Hvordan fungerer fiskeopdræt og farming?

Selve styringen og håndteringen af fiskeopdræt kræver komplekse anlæg. Udover et avanceret automationsanlæg til præcis styring af vandtemperaturen, kræver varmegenvindingssystemet en regelmæssig og omfattende rensningsproces for at fjerne fiskebassinernes forureninger. Pumpestationen til det friske havvand skal have et grundigt filtreringssystem, som sikrer at der ikke kommer nogen form for forurening igennem. hundredtusinder, hvis ikke millioner af fisk afhænger af totalløsningens driftssikkerhed.

Men når det er på plads, kan man med det rette energianlæg genvinde en stor del af den tilførte varmeenergi, hvilket reducerer miljøaftrykket. 

En dygtig samarbejdspartner

Landbaseret fiskeopdræt er den mest bæredygtige metode til opdrætning af fisk, og det kan virksomheden Multi Køl & Energi hjælpe dig med. Landbaseret fiskeopdræt og farming er netop et af de områder, som de tilbyder at bidrage til en totalløsning inden for, og de hjælper gerne med rådgivning, komponentleverance og projektering. De har mange års erfaring med fiskeopdræt og farming og vil gerne hjælpe dig i mål med en mere bæredygtig og effektiv fremtid.      

Send til en kollega

0.047