23948sdkhjf
Del siden
Job

Navigationslærer til center for maritime operationer ved Forsvarsakademiet

Vil du være med til at uddanne søværnets kommende navigatører? Er du skibsfører med højt fagligt niveau og gode pædagogiske evner, og ønsker du at indgå i et team af engagerede lærere og være med til at præge søværnets kadetter og sikre den navigatoriske sikkerhed i søværnet? Så er det nu, at du har muligheden for at blive en del af et stærkt team ved Center for Maritime Operationer, der udvider lærerstaben.

Ansøgningsfrist
22. oktober 2023
Antal stillinger
1
Ansættelsesforhold
Fast
Arbejdstid
Fuldtid
Ansættelse
Permanent
Arbejdssted
Danmark Hovedstaden Københavns Kommune

Om os
Center for Maritime Operationer er Forsvarsakademiets videncenter inden for maritime operationer. Centeret består af 16 medarbejdere, hvoraf otte medarbejdere er organiseret i et navigationselement, som består af 7 meget engagerede navigationslærere inklusiv lederen og en tekniker i vores simulator. Navigationselementet har ansvaret for at uddanne søværnets kadetter til at navigere og manøvrere søværnets skibe sikkert – det vi i Søværnet kalder vagtchefer.
Vi har i navigationselementet en meget varieret baggrund, men er alle uddannede navigatører. Vi er 4 militære og 3 civile lærere, og ancienniteten spænder fra 3 – 20 år i jobbet.

Vores kadetter kommer med et bredt udvalg af kompetencer, idet vi pt. optager kadetter med minimum en bachelor uddannelse samt ansatte i forsvaret med en gymnasial bagrund suppleret med en akademiuddannelse. Der arbejdes på i fremtiden også at optage kadetter direkte fra gymnasiet.

I vores hverdag lægger vi stor vægt på både faglighed, nytænkning og godt kollegaskab og vi har en åben, ærlig og uformel omgangstone.

Vi arbejder med ’Frihed under ansvar’. I navigationselementet betyder det, at der er fokus på åbenhed og dialog, og at opgaverne bliver løst, idet medarbejderne har frihed til at beslutte hvordan opgaven bliver løst – naturligvis med støtte og opbakning fra centerets øvrige medarbejdere, hvis nødvendigt.

Vi har derudover et særligt fokus på at ’bevare skibsånden’. Trivsel i hverdagen er vigtigt, og hos os betyder det blandt andet, at vi ofte gennemfører aktiviteter, der understøtter vores fællesskab og skibsånden. Dette foregår sammen med resten af centeret, som primært består af militære, der underviser i maritime operationer, teknik mv.

Om stillingen

Du kommer til, i samarbejde med dine kolleger, at stå for planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og kontrol af uddannelse i et antal fag inden for centrets opgaveportefølje. Herunder skal du sikre den rette sammenhæng mellem læringsmål, indhold, læringsaktiviteter, eksamen og studiebelastning. Det stiller naturligvis krav til din faglighed og pædagogiske evner.

Uddannelsen omfatter de traditionelle skibsførerfag tilpasset søværnets virke og særlige forhold. Det er vores team, som er fagligt ansvarlig for uddannelsen, inden for de rammer, vi får tildelt. Du vil derfor få stor indflydelse på indhold og metoder.

Vi er klar over, at det samlede pensum er stort, og at du sikkert ikke er ekspert i det hele. Derfor udvælger vi i samarbejde nogle fag, du kan starte med, og så bygger vi langsomt på. Vores erfaring er, at det tager et par år, før man er godt inde i de første fag, og derfra kan udvikle sin faglighed på de øvrige emner. Undervejs i forløbet vil du få al den faglige kollegastøtte, som du har behov for.

Vi har i centret fokus på at vedligeholde og udvikle vores kompetencer. Desuden lægger vi vægt på, at man kender det miljø, som vi uddanner til, hvorfor der i perioder vil være mulighed for deltagelse på relevante sejladser/øvelser ved Søværnets enheder samt diverse seminarer og konferencer i relation til fagområdet. Vi vil i samarbejde med dig designe et spændende og relevant kompetenceudviklingsforløb.

I en stor del af året er jobbet meget drift orienteret med fuld fart på undervisning, men der er også perioder, hvor vi fokuserer på udvikling af uddannelsen og her vil du også kunne gennemføre efteruddannelse.

Vi tilbyder fleksible arbejdsvilkår, der gør, at du kan præstere dit bedste samtidigt med, at eventuelle bindinger i dit privatliv kan tilgodeses. Der vil være begrænset rejseaktivitet knyttet til stillingen, eksempelvis i forbindelse med uddannelse, møder eller konferencer i ind- og udland.

Dit faste tjenestested vil være København, da centeret holder til på Svanemøllens Kaserne.

Om dig

Du er en erfaren navigatør, gerne med en akademisk uddannelse. Du har en solid teoretisk baggrund og meget gerne undervisningserfaring. Du har gode pædagogiske evner og kan formidle din viden og motivere kadetterne til at tilegne sig viden inden for det nautiske felt. Du vil sætte en ære i at forme søværnets kadetter med gode rutiner og holdninger, som er vigtige for at have ansvaret på broen.

Du er nysgerrig og formår at holde dig opdateret inden for dit fagområde og du ønsker at blive en del af den særlige kultur som søværnet er, i kraft af de operative opgaver, men også vores mere end 500 årige kulturarv.

Du har lyst til at arbejde selvstændigt og struktureret med uddannelse og undervisning, samtidig med at deltage i et stærkt samarbejde i navigationselementet og i centeret som helhed.

Undervisningen foregår som udgangspunkt på dansk, men der gennemføres til tider kurser eller moduler på engelsk og det er derfor vigtigt, at du er god til at kommunikere og kan formulere dig på skrift og i tale såvel på dansk som på engelsk.

Ansættelsesvilkår

Du ansættes og aflønnes efter den til enhver tid gældende overenskomst mellem Skatteministeriet og Akademikere i Staten. Hertil kommer en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning. Alt efter dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder bl.a., at du skal kunne sikkerhedsgodkendes, samt at du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer mv.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har uddybende spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Orlogskaptajn Carsten Hirtsgaard, Leder af Navigationselementet, Mobil: +45 29331520, E-mail: fak-imo-mo21@mil.dk.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent Nur Arabaci Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 99 35.

Stillingen ønskes besat snarest muligt.

Ansøgningsfristen er den 22. oktober 2023, og vi forventer at holde samtaler den i uge 43.

Forsvaret
Holmens Kanal 9
1060 København k
Københavns Kommune
Danmark

Sådan ansøger du

Vi vil bede dig om at søge stillingen via nedenstående link. Du opfordres til at vedhæfte dokumentation for relevant uddannelse. Du har også mulighed for at vedhæfte andre relevante dokumenter eller du kan medbringe disse ved en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Søg job

Send til en kollega

0.078