23948sdkhjf
true

Er du vores nye inspektør i maritim sikring?

Søger du en arbejdsplads, hvor faglig tyngde flugter med en god balance mellem arbejde og fritid, og hvor du bliver en del af et team, der vægter samarbejde højt? Så er du måske vores nye kollega. Vi tilbyder et alsidigt og fagligt udviklende miljø, som giver mulighed for at arbejde med de grundlæggende rammer for sikringen i den maritime sektor.
Oprettet
Ansøgningsfrist
Løbende optagelse
Forventet start
Hurtigst muligt
Ansættelsesforhold
Fast
Arbejdstid
Fuldtid
Ansættelse
Permanent
Region
Danmark > Sjælland

Som inspektør i maritim sikring bliver du en central aktør i styrelsens godkendelses- og inspektionsaktiviteter i forhold til havne og havnefaciliteters efterlevelse af EU-reglerne om maritim sikring.

Enheden er en del af kontoret Security og Cyber og du udgør sammen med dine tre inspektørkollegaer og en jurist myndighedstilsynet med maritim sikring. Kontoret beskæftiger i alt ca. 25 engagerede medarbejdere, som arbejder inden for luftfart (security), cybersecurity og beredskab.

En dynamisk hverdag med bred berøringsflade
Som inspektør i maritim sikring får du en afvekslende hverdag, varierende mellem kontor og udgående inspektørarbejde. Du vil have berøring med en bred vifte af aktører i såvel havnesektoren som i myndighedskredsen. Fysiske inspektioner på havne og havnefaciliteter udgør en central del af dit arbejde, og du skal derfor regne med nogen rejseaktivitet.

Vi er et team, som arbejder i et uformelt miljø med højt til loftet, hvor samarbejde og gode kollegaer er i centrum i en til tider travl hverdag. Trafikstyrelsen er samtidig en fleksibel arbejdsplads med en flekstidsordning, som betyder, at du i høj grad selv har indflydelse på planlægningen af dine arbejdsopgaver, hvilket understøtter en god balance mellem arbejde og fritid. Dit arbejdssted er i styrelsen på Kalvebod Brygge men med mulighed for at aftale hjemmearbejde for en del af dit virke.

Dine væsentligste opgaver bliver, at:

 • arbejde for, at den internationale skibstrafik har en passende sikring mod kriminelle handlinger herunder terror
 • sagsbehandle ansøgninger om godkendelse af sårbarhedsvurderinger og sikringsplaner
 • foretage inspektioner af, at havne og havnefaciliteter efterlever deres sikringsplaner
 • vejlede havnenes sikringsansvarlige om sikring, metoder, procedurer og dokumentation
 • udarbejde vejledninger om maritim sikring
 • afholde møder om maritim sikring for og med repræsentanter fra politiet, havnene og branchen
 • bidrage til Trafikstyrelsens aktive deltagelse i EU-arbejdet på området

Vi forestiller os, at du:

 • har forståelse for og lyst til at arbejde i en myndighedsfunktion, herunder har du kendskab til offentlig sagsbehandling
 • er en stærk administrator med blik for processens betydning for resultatet
 • har vist dig som en ansvarlig holdspiller og god kollega
 • kan stå på egne ben og er en udadvendt og dygtig formidler – både skriftligt og mundtligt
 • gerne har erfaring i udarbejdelse af vejledninger og skabeloner
 • har kendskab til den maritime sektor og/eller sikringsarbejde – fx fra en offentlig styrelse, politiet/militæret, sikringsbranchen eller fra den maritime sektor.

Det er væsentligt, at du kan se dig selv trives i en myndighedsrolle, hvor du både skal kunne sætte dig ind i konkrete forhold på havnene og i den regulering, som du er sat til at håndhæve. Det er væsentligt, at du kan skabe og opretholde en god dialog med sektorens virksomheder, hvor du både kan udvise forståelse for virksomhedernes behov, samtidigt med at du kan skabe tydelighed og accept omkring de regler og rammer, som virksomhederne skal leve op til.

Løn- og ansættelsesforhold
Ansættelse sker på overenskomstvilkår i henhold til gældende statslige aftaler. Der er mulighed for at forhandle et tillæg på baggrund af kvalifikationer. Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Du skal som led i stillingen deltage i en døgntelefonvagtordning.

Det er en betingelse for ansættelse, at du kan sikkerhedsgodkendes – og opretholde godkendelsen - til klassifikationsgraden ”HEMMELIG”, samt at du har kørekort til personbil.

Trafikstyrelsen – hvem er vi…
Trafikstyrelsen er en styrelse under Transportministeriet med ansvar og opgaver på tværs af transportformerne jernbane, vej, luftfart og havne. Vi har til huse på Carsten Niebuhrs Gade, tæt på hovedbanegården i København.

Du kan læse mere om os på www.trafikstyrelsen.dk

Du kommer til at arbejde sammen med en bred vifte af specialister og generalister.
Trafikstyrelsen ønsker en medarbejdersammensætning, der afspejler det omgivende danske samfund. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Ved mulig ansættelse vil du også skulle udfylde en habilitetserklæring. Trafikstyrelsens habilitetspolitik omhandler generel inhabilitet og dermed en ansats eventuelle inhabilitet i varetagelsen af sagsbehandling inden for et eller flere af styrelsens stabs- eller myndighedsområder.

Yderligere information
Du kan få mere at vide om stillingen hos kontorchef Anders Windfeldt Jensen på telefon 41780431, havneinspektør Torben Kammersgaard på telefon 30546494 eller havneinspektør Jette Bloch Arrias på telefon 41780288.

Sådan ansøger du

Ansøgning
Send din ansøgning, CV og eksamenspapirer via Trafikstyrelsens ansøgningsportal på www.trafikstyrelsen.dk senest 28. oktober 2021 kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler forventes gennemført d. 4. november 2021.

 

Trafikstyrelsen er en styrelse under Transportministeriet. Vi har ansvar og opgaver på tværs af transportformerne jernbane, luftfart og havne, og vores kerneområder er tilsyn og regulering af transportområderne. Vi har en bred opgaveportefølje, der er placeret mellem det politiske niveau og branchernes virksomheder.

I styrelsen er vi mange forskellige faggrupper og udgør derfor en bred vifte af specialister og generalister. Vi sætter pris på høj faglig kvalitet, vidensdeling og et godt kollegaskab. Vi lægger samtidig vægt på at sikre en arbejdsdag, der giver plads til fritid og familieliv.Søg jobKontaktinformation
Trafikstyrelsen

Trafikstyrelsen
Carsten Niebuhrs 43
1577 København

Send til en kollega

0.11