23948sdkhjf

Samarbejde, retlige rammer og organisering

Sælges
Stand
Ny
Undervisningsregion
Danmark
Periode(r)
19. september 2019

29. november 2019
Dit udbytte

Når du har gennemført modulet, er du klar til at arbejde motiveret og kvalificeret med sagsbehandling i socialt arbejde.

Du bliver bedre til at:

 • Bruge juridisk metode
 • Træffe beslutninger med blik for lovgivningens krav, borgerens situation og forvaltningens praksis
 • Anvende de social- og forvaltningsretlige regler
 • Handle ud fra en forståelse af egen og andres rolle i organisationen
 • Foretage juridiske vurderinger og beslutninger med blik for den konkrete organisatoriske og øko-nomiske kontekst
 • Formidle retsgrundlag og afgørelser forståeligt – både skriftligt og mundtligt
 • Koordinere tværfagligt samarbejde
 • Igangsætte, indgå i og lede tværprofessionelt samarbejde
Læs hele beskrivelsen Det faglige indhold

Ob3 Samarbejde, retlige rammer og organisering

På modulet får du indsigt i de processer, der ligger bag sagsbehandlinger. Det kvalificerer dig til at arbejde professionelt med behandling af sager. 

Du arbejder med:

 • Politisk ledede organisationer samt organisering og økonomi i forholdet mellem stat, region og kommune
 • Forskellige institutioner, organisationer, sektorer og professionelle i det sociale felt
 • Social forvaltningsret
 • Juridiske rammer for samarbejde og sagsbehandling i socialt arbejde
 • Organisationspsykologi og-sociologi
 • Tværfagligt og -sektorielt samarbejde 
 • Koordinering og mødeledelse
Læs hele beskrivelsen

Modulet er relevant for dig, der gerne vil være diplomsocialformidler eller dig, der arbejder med sagsbehandling og ønsker at opkvalificere dit arbejde.

 • En relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU) - Eksempelvis kommunomuddannelsen med fagene social teori og social praksis
 • Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse

Ansøgere med andre og tilsvarende forudsætninger kan optages på baggrund af en realkompetencevurdering. Læs mere om realkompetencevurdering.

Undervisningsadresse

VIA University College Hedeager 2, 8200 Aarhus N

Send til en kollega

0.301