23948sdkhjf
Del siden
Kursus

Sø-valgfagspakke for maskinmestre

Periode(r)
Løbende optagelse

Formål
Formålet med sø-valgfagspakken for maskinmestre er at give en bred operationel forståelse for driften af skibe i den danske handelsflåde.

Målsætninger
Kursisten skal opnå sådanne praktiske og teoretiske kvalifikationer, som er nødvendige for, at den pågældende kan varetage sit sikkerheds-, miljø- og sundhedsmæssige ansvar i funktionen som maskinmester om bord på et skib.

Kursisten skal efter endt kursus kunne anvende maritim national og international lovgivning samt administrative, sikkerheds- og miljømæssige regler og procedurer, der er nødvendige, for at vedkommende i sit virke som maskinmester har kendskab til de fastsatte pligter og ansvar.

Grundlæggende søsikkerhed og sømandskab skal give kursisten de nødvendige kvalifikationer vedr. sikkerhed om bord, skibets sikkerhedsorganisation og arbejdsmiljøet til søs.

Kursisten skal efterfølgende, som officer, kunne indgå i rullerne (båd-, brand- og mand-over-bord-ruller) på funktionsniveau. Dette skal ske under hensyntagen til, at kursisten ikke vil indgå i skibets sikkerhedsberedskab i den første praktikperiode.

Kursisten skal opnå de nødvendige kvalifikationer vedr. belastningsmæssige forhold for fremdrivningsmaskineriet og propeller, således at sikker og økonomisk drift tilgodeses.

Kursisten skal som maskinmester under såvel normale som under unormale driftsforhold være i stand til at betjene og vedligeholde tank- og lænsesystemer, sanitærsystemer, brandslukningssystemer, inertgassystemer, stævnrørssystemer, ventilationssystemer, dampsystemer og ferskvandssystemer.

Kursisten skal kunne anvende maritime fagudtryk på engelsk og skal kvalificeres til at kunne anvende engelsk som arbejdssprog.

Endvidere skal kursisten opnå sådanne kvalifikationer i at kommunikere mundtligt og skriftligt på engelsk, der er nødvendige for at kunne virke som officer i et handelsskib i international fart og generelt i en international branche.

Endelig skal kursisten opnå de nødvendige kvalifikationer for selvstændigt, som maskinmester, at kunne varetage funktionen som vagthavende maskinofficer/driftsvagt med sønæringsbevis efter opnået sejltid.

Målgruppe
Maskinmester uddannede uden sø-valgfagspakken som ønsker at arbejde til søs eller offshore.

Adgangskrav
Bestået maskinmestereksamen på professionsbachelor niveau.

Være i besiddelse af et gyldigt sundhedsbevis (Blå bog)

Læringsmetoder
Undervisningen sker som en blanding af timelektioner, praktiske øvelser og der vil under store dele af kurset indgå gruppearbejde. Ydermere arbejdes der individuelt med simulation ligesom der bruges superviseret træning i en fuld-mission maskinsimulator.

Indhold
Kurset indeholder følgende emner:

SKIBS- og DRIFTSLEDELSE:
Søret og skibsadministration – kr. 2900,00 – 2 ECTS point
Maritimt Engelsk – kr. 2900,00 – 2 ECTS point
Skibsfremdrivning – 2900,00 – 2 ECTS point
Hjælpe og servicesystemer i skibe – kr. 2900,00 – 2 ECTS
Vagttjeneste i maskinen – kr. 7500,00 – 1 ECTS point
MARITIM SIKKERHED, SUNDHED og MILJØ:
Tanker basic – kr. 3500,00 – 1 ECTS point
Safety at sea and at work – kr. 3100,00 – 2 ECTS point
Brandbekæmpelse i skibe (inkl. brandleder) kr. 9900,00 – 3 ECTS
Skibsteknik for maskinmestre – kr. 5800,00 – 4 ECTS point
Maritim førstehjælp – kr. 2900,00 – 1 ETCS point
Ships Security Officer – kr. 2900,00 – 1 ECTS point
Kursusdatoer:
Lige pt. ser det ud som om, at deltagelse på SØ-valgfag først vil være mulig fra august 2016

Andre bemærkninger
Kurset er tilrettelagt i henhold til BEK nr. 1331 af 17/12/2012.

Der vil være eksamination på kurset i henhold til relevante studieordninger.

Kurset afvikles over maksimalt 20 uger med en arbejdsbelastning på 20 ECTS point (560 timers arbejdsbelastning).

SIMAC
Graaesvej 27
5700 Svendborg
Svendborg Kommune
Danmark
CVR nummer: DK25787072

Kontaktperson

Undervisningsadresse

Svendborg Kommune
Danmark

Send til en kollega

0.063