23948sdkhjf
Del siden
Kursus

Lodsjura for danske lodser

I alt DKK 4.279 ekskl. moms
Periode(r)
Løbende optagelse

Formål
Formålet med kurset Lodsjura for danske lodser er at give lodsen et indblik i juridisk metode og gennemgå relevante juridiske områder til brug i det daglige virke. Kuristen får derudeover indsigt i de erstatnings- og straffesretlige sanktioner overfor en lods forpligtelser.

Målsætninger
Efter kurset har kursisten et godt kendskab til gældende internationale og nationale love, regler og andre bestemmelser, der er relevante for lodsningsområdet og lodsens forpligtelser.

Målgrupper
Kurset henvender sig til danske lodser og lodsaspiranter.

Læringsmetoder
Der gives timelektioner indenfor relevante juridiske fagområder for lodsen, herunder almindelige og specielle juridiske områder.

Undervisningsformen er således foredrag om teoretiske emner og gennemgang af konkrete cases kombineret med diskussion og dialog mellem undervisere og lodser.

Indhold
Kurset omfatter følgende emner:

Lovgivningens og myndighedernes opbygning
Lodsloven og gældende bekendtgørelser
Lodsbetaling
Lodsens pligter
Lodspligt/lodstvang
Lodsens ansvar – herunder sanktioner
Erhvervelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis
Søforklaring/vidneforklaring
Lodsens arbejdsretlige forhold
Søloven – udvalgte områder
Lovkrav til lodsningens udførelse.
Øvrige bemærkninger
Kurset er udviklet i samarbejde med Det Statslige Lodsvæsen og opfylder uddannelseskravene til ”Lodsjura kursus for lodser” som fastsat i Bekendtgørelse nr. 1201 af 1. december 2006 om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis. Grundlaget for bekendtgørelsen er IMO Resolution A.960(23), afsnit 5.5.8 og 6.3.

Materialer til kurset deles kun elektronisk og man skal derfor medbringe PC/tablet. 

Efter bestået kursus, udstedes certifikatet elektronisk via IDSURE.IO

SIMAC
Nordre Havnevej 4
5700 Svendborg
Svendborg Kommune
Danmark
CVR nummer: DK25787072

Kontaktperson

ST
SIMAC Training
training@simac.dk

Undervisningsadresse

SIMAC Training
Nordre Havnevej 4
5700 Svendborg
Svendborg Kommune
Danmark

Send til en kollega

0.063