23948sdkhjf

Kommuner ud over Danmark måler flow i spildevand og regnvandssystemer med GreylineArea-Velocity Flo

Tilbydes
Udløber
1. januar 2021

Area-Velocity Flow Målere er udviklet til at måle flow I delvist fyldte rør og kanaler.
En vandtæt ultralyds sensor er placeret i bunden af røret eller kanalen og er forbundet til en kontrolboks med et vandtæt kabel. Sensoren måler både vandstand og vandhastighed med ultralyd og når rørets diameter eller kanalens dimensioner er indkodet i flowmåleren kan den måle flow.

TeletronicDenmark er specialister i at indsamle måledata fra måleudstyr, herunder GreylineArea-Velocity Flow meters installeret i kloakker og regnvandsledninger.
Instrumenterne strømforsynes fra akkumulatorer der holdes opladet af elektriske solpaneler.
Måledata overføres trådløst ved brug af GSM mobilnettet eller i lukkede UHF radiosystemer.
Teletronic`s ydelser omfatter udlejning, salg, installation og drift af komplette målesystemer.
Med WEB baseret software har kunderne adgang til at følge dataopsamlingen på internettet.

Greyline AVFM Flowmetre og ultralyds sensorer er klar til installation
En travl dag venter forude for Teletronic Denmark. Her er flowmetre og ultralyds sensorer linet op og gjort klar til installation i kommunens kloakker.
Greyline AVFM flowmetre måler flow i rør med en diameter fra 15 cm op til 1 meter og i kanaler med vilkårligt tværsnit som forekommer i de danske kloakker.

Flowmåler elektronik og radiomodem er indbygget i et vandtæt kabinet.
Flowmåleudstyret er udsat for høj, kondenserende fugtighed og oversvømmelse.

Teletronic Denmark leverer Greyline AVFM flowmetre til sine kunder hvor flowmåler, datalogger og modem er indbygget i et vandtæt polycarbonatkabinet. Alle kabler er ført ind i kabinettet igennem vandtætte forskruninger. Det giver et stabilt måleudstyr der ikke bliver ødelagt hvis det i perioder bliver oversvømmet.

Flowmeter installeret i et rustfrit stålkabinet
I områder hvor der ikke er kloakbrønde installerer TELETRONIC Denmark GreylineArea-Velocity flowmetre i et rustfrit stålkabinet sammen med et radiomodem og en akkumulator, der holdes opladet af et elektrisk solpanel. Flowmålingen sendes med UHF radiosignal til renseanlægget.
AVFM flowsensoren er installeret i en kanal ved siden stålkabinettet.

Neddykket ultralyds flowsensor installeret i en kloakledning
Teletronic Denmark har her installeret en Greyline ultralyds flowsensor i bunden af et betonrør.
Flowsensoren er fastspændt til en metalskinne der er skruet fast i betonrørets bund. Flowsensor kablet er stripset fast til en metalskinne, der følger formen af betonrøret og går op til det øvrige udstyr i toppen af kloakbrønden.

AVFM Flowmeter elektronik installeret i toppen af en kloakbrønd
Teletronic Denmark har udviklet en kloaktravers der fastspændes under kloaklåget. Herpå ophænges Greyline AVFM flowmåler, datalogger, modem og akkumulator.
Kommunens personale har nem adgang til udstyret lige under kloaklåget, der nemt kan tages op når de skal stige ned i kloakbrønden.

2 flowmålinger i samme kloakbrønd
Her udføres to flowmålinger i samme brønd. Den ene ledning har diameteren 100 mm og den anden 150 mm. I hvert rør er installeret en Greyline ultralyds flowsensor.

Flowmåling i vandløb
I vådområder hvor vandet bortledes i grøfter kan flow måles med denne opstilling. Langs grøftens sider er opsat midlertidige kanal vægge der former et retangulært tværsnit. Her kan udføres en stabil flowmåling.
En Greyline AVFM flowmåler og en akkumulator er placeret i et fugttæt kabinet ved siden af grøften. Et elektrisk solpanel holder akkumulatoren opladet så flowet registres både om natten og når det er overskyet.

Problemer ned Flowmåling i kloakker og regnvandsledninger
AVFM sensoren skal installeres hvor vandet har et roligt forløb og hvor sedimenter ikke tildækker flowsensoren. Det sker dog at sedimenterne flytter sig i kloakkerne under heftige regnskyl.

Teletronic Denmark benytter en facilitet i Greylines AVFM flowmeter der benævnes ”level offset”.
Ultralyds flowsensoren hæves over sedimentlaget så tildækning undgås. På nederste billede er vist hvorledes flowsensoren er fastspændt til en rustfri stålskinne der hæver den et par cm over bunden af kloakløbet.


Udbyder
Alfa Instruments K/S
Danhaven 16
2500 Valby
Danmark

John E Larsen
Telefon: +45 70251720


Se hjemmeside
Se hele profilen
Kontakt udbyder

Send til en kollega

0.157