23948sdkhjf

Fredericia Havn står til at doble op på containere og får ny ro/ro-terminal

Udvidelse på Fredericia Havn skal fordoble kapaciteten på containerterminalen og sikre etablering af ny, udvidet container- og ro/ro-terminal

Det største havneudvidelsesprojekt i Fredericia Havns historie vil om få år fordoble containerkapaciteten og sikre Fredericia Havn til fremtidens stigende container- og ro/ro-godsmængder og samtidig understøtte ADPs mål om at blive fossilfri i 2030. 

Det skriver ADP, selskabet bag Fredericia Havn, Middelfart Havn og Nyborg Havn, i en pressemeddelelse.

En investering på et trecifret millionbeløb i en moderne containerterminal og en ny ro/ro-terminal vil understøtte udviklingen af Fredericia Havn som Danmarks multimodale knudepunkt, hvor tiltrækningen af flere rederier naturligt vil skabe vækst og arbejdspladser i Region Syddanmark.

Fredericia Havn er én af Danmarks største transport- og logistikknudepunkter med betydelige mængder af import og eksport for Region Syddanmarks mange virksomheder. Fredericia Havns containeraktiviteter er i de senere år blevet væsentlig styrket som følge af de generelt positive konjunkturer og som et resultat af ADPs transformation, hvor havnen kobles med Taulov Dry Port, som tiltrækker øgede mængder af gods til området via skib og jernbane. 

Fremtidens logistikknudepunkt

Havneudvidelsen er netop sendt i myndighedsbehandling, herunder VVM-redegørelse og miljøvurdering, inden anlægsarbejdet kan påbegyndes. Den ny container- og ro/ro-terminal forventes at blive taget i brug ultimo 2024.

Kravet om forbedring af virksomheders klimamæssige aftryk øger behovet for mere klimavenlige transportformer. Gennem udvikling og investeringer bliver Fredericia Havn og Taulov Dry Port fremtidens grønne transportknudepunkt, som vil stå stærkt i konkurrencen om de stigende containermængder, som helt naturligt følger med efterspørgslen efter klimavenlige transportformer. 

Fredericia Havn er direkte koblet op på de store europæiske havne som Hamburg, Bremerhaven og Antwerpen, og via et højfrekvent rutenet fra de store containerrederier er havnen et miljørigtigt alternativ til den internationale lastbiltransport, som er blevet mindre attraktivt efter indførelsen af EUs Vejpakke. 

Vækst og arbejdspladser

Fredericia Havn er en strategisk vigtig havn for hele Danmark, og den har stor kommerciel betydning for den regionale jobskabelse og værditilvækst. Etableringen af en ny, moderne container – og RO/RO terminal vil også bringe Fredericia Havn ind i en grønnere fremtid, hvor der udvikles til væksten i grønne transportformer, og hvor kraner og øvrigt materiel vil drives via strøm eller alternative brændstoffer. 

- Vores containerforretning har de senere år haft rekordhøj volumen, og vores fremskrivninger viser, at den øgede efterspørgsel efter søtransport vil fortsætte i takt med den globale vækst og stigende samhandel konsolideret omkring de store logistikknudepunkter, siger Rune D. Rasmussen, CEO i ADP, og forsætter:

- Vi vil tage del i væksten på det globale containermarked, og derfor har vi brug for en udvidelse af vores havneinfrastruktur i Fredericia, så både arealer, sikkerhed og logistik-flow kan følge med de øgede containermængder. Vi ser allerede nu, at containermarkedet flytter sig i retning af vores transport-korridor, og med den rette infrastruktur, kan vores containerforretning blive dobbelt så stor i årene fremover.

Fredericia Shipping har siden starten i 1998 været operatør af containerforretningen på Fredericia Havn, og har dermed stået bag udviklingen af en effektiv og konkurrencedygtig containeraktivitet. I de senere år har containeraktiviteten haft stigende volumen, og i 2020 nåede containervæksten et rekordhøjt niveau på 11 pct.. En vækst, der forventes at fortsætte.

- Vi oplever en meget positiv udvikling i efterspørgslen efter løsninger, der kombinerer både bane og søtransport som alternativ til lastbiltransport mellem de europæiske havne. Fredericia og Taulov har vist sig som et vækstcenter for konsolidering af containergods, og derfor ser vi frem til at videreudvikle Fredericia Havn som én af de mest konkurrencedygtige terminaler. 

- Vores effektive setup har betydet, at flere rederier i 2020 har startet egen service op med ugentlige anløb fra Fredericia Havn, hvilket giver vækst i containeraktiviteten, siger Rune D. Rasmussen. 

Harmoni mellem by og havn

Den kommende havneudvidelse vil skabe vækst og arbejdspladser og bidrage til Fredericias udvikling. I det store havneudvidelsesprojekt er der tænkt i attraktive løsninger, hvor områder uden for havnens ISPS-område udvikles til f.eks. udsigtsposter, så byens borgere kan følge med i havnens udvikling i sikker afstand fra havneaktiviteterne, lover Fredericias borgmester Steen Wrist.

- Fredericia Havn har en afgørende betydning for værditilvæksten og jobskabelsen i Fredericia, og den kommende havneudvidelse vil styrke den position og dermed bidrage til den fortsatte positive erhvervsudvikling til gavn for havnens mange kunder, samarbejdspartnere og servicevirksomheder. 

- Havnen er også en central del af Fredericias DNA, hvor vi altid har haft væksten tæt på byen i en god balance med os, der bor her. Derfor glæder det mig, at udvidelsen både fokuserer på grøn omstilling og de omkringliggende byrum, så vi fortsat kan opleve en stolt arbejdsplads og vigtig infrastruktur tæt på, uden at gå på kompromis med miljøet og ambitionerne for bosætning i området, siger Steen Wrist.

Udvidelsesprojektet er helt i tråd med Fredericias kommuneplan 2017-2029, hvor målsætningen for havnen er at skabe vækst og udvikling i harmoni mellem havnen og dens omgivelser.

Kommenter artiklen
Tip redaktionen
Udvalgte artikler

Send til en kollega

0.109