Stort tilskud gjorde investering rentabel!

| Medlemsnyhed | Indrykket af Dansk Energirådgivning A/S

Da Mijodan ønskede at etablere en helt ny måde at tørre genbrugsplast på, hjalp Dansk Energirådgivning med de nødvendige beregninger og forhandlinger, så virksomheden kunne få det størst mulige tilskud.

KUNDE
Mijodan, miljø- og genbrugscenter

PROJEKT
Udskiftning af naturgasbaseret tørreanlæg

Mijodan har specialiseret sig i genbrug af forskellige typer affald, herunder plast. Inden plasten kan omsmeltes og genbruges, skal den dog vaskes og tørres.

»Vi regnede os frem til, at der var en meget stor energibesparelse at hente ved at skifte fra naturgas til tørring med luft i et nyt anlæg, som slyngede plasten rundt. Undervejs fik vi hjælp fra Dansk Energirådgivning med at skaffe tilskuddet til vores nye anlæg. De har stået for hele processen med at udfylde de nødvendige papirer, foretage økonomi- og energiberegninger og med at hente tilskuddet hjem. Det er gået godt og som lovet og forventet. De er meget dygtige og effektive. Vi kan ikke sætte en finger på noget af det arbejde, de har udført for os,« siger Bjarne Jensen, medejer af Mijodan.

Før havde Mijodan et gammelt naturgasbaseret anlæg, som blev anvendt til tørring af genbrugsplasten. I dette anlæg blev anvendt cirka 261.000 m3 naturgas årligt – svarende til 2,9 mio. kWh. I det nye anlæg uden gas bliver vandet slynget ud af plasten, når plasten slynges rundt. Det giver en kæmpe besparelse på 2,3 mio. kWh årligt.

Før var det samlede el- og gasforbrug på 3,2 mio. kWh årligt. I det nye anlæg er det samlede forbrug 900.000 kWh – som er et rent elforbrug.

Den store energibesparelse medførte, at Mijodan har fået næsten halvdelen af sin investering betalt af tilskuddet, og tilbagebetalingstiden er beregnet til 1,8 år. Hvis man regner de sparede mandetimer i det nye anlæg med, er tilbagebetalingstiden nede i nærheden af et år. CO2-fortrængningen er beregnet til 408 ton årligt.

»Vi vil ikke tøve med at bruge Dansk Energirådgivning igen. Vi har deres nummer tastet ind og er i kontakt med dem efter behov. At vi kunne få et så stort tilskud har medvirket til vores beslutning om at investere i det nye tørreanlæg,« siger Bjarne Jensen.

NYT ANLÆG
Etablering af nyt anlæg til lufttørring af plast

FÅ FLERE DETALJER
Kontakt os og få alt at vide om dette projekt. Vi vil også meget gerne fortælle dig om mulighederne for at få tilskud til energioptimering og -omlægning i netop din virksomhed.

 

Facts om Dansk Energirådgivning

BAGGRUND
Dansk Energirådgivning blev startet som enkeltmandsvirksomhed af Lars Waage Pedersen i marts 2007. Lars har lige fra begyndelsen haft fokus på at arbejde tæt sammen med industri- og landbrugskunder samt offentlige institutioner om at bruge de muligheder, som tilskudsordningen til energibesparelser giver – og siden er endnu flere tilskudsmuligheder kommet til. I 2010 blev virksomheden ændret til et A/S, da medejerkredsen blev udvidet. Siden er flere professionelle bestyrelsesmedlemmer trådt til sammen med en professionel ledelse. Medarbejderstaben udvides ligeledes løbende.

VÆRDIER
Vi brænder for at lave gode energioptimeringsprojekter og finde løsninger, der virker. Det er afgørende for os at holde, hvad vi lover. Således er ordene ’troværdig’, ’passioneret’ og ’værdiskabende’ grundlaget for vores måde at arbejde på, internt såvel som i forhold til kunder og samarbejdspartnere.

EKSPERTISE
Via løbende uddannelse og vidensdeling sikrer vi den ekspertise og nødvendige know-how, der skal til for at lokalisere og arbejde med potentielle energioptimeringsprojekter i enhver virksomhed. Dansk Energirådgivning A/S er ISO 9001-certificeret.

Læs mere om Dansk Energirådgivning på vores hjemmeside.


Skriv kommentar

Medlemsnyhed

Indrykket af
Dansk Energirådgivning A/S

Glarmestervej 18B
8600 Silkeborg
Danmark
Dansk Energirådgivning A/S

Send til en kollega

0.13