Forsvarsministeriets Materiel– og Indkøbsstyrelse

Ingeniør med erfaring i skibssikkerhed søges til FMI i Ballerup

Til myndighedsafdelingen i Ballerup søger vi en robust skibsinspektør til at varetage tilsyn med forsvarets skibe
Oprettet
Ansøgningsfrist
31. marts 2018
Ansættelsesforhold
Fast
Arbejdstid
Fuldtid
Ansættelse
Permanent
Region
Danmark > Ballerup Kommune > Hovedstaden

Om os
Forsvarsministeriets Materiel – og Indkøbsstyrelse (FMI) fungerer som materielfagligt videnscenter og logistisk myndighed. Det er FMIs opgave at anskaffe, vedligeholde og videreudvikle materielkapaciteter for alle Forsvarets myndigheder fra kampvogne, skibe og jagerfly til uniformer.

Myndighedsafdelingen, der er en del af FMI stab i Ballerup, er ansvarlig for at sikre indsigt i lovgivning, internationale og nationale regler vedrørende personel- og materielsikkerhed samt hensynet til miljøet. Afdelingen løser opgaver svarende til de civile kompetente myndigheder.

Myndighedsudøvelsen varetages af inspektører inden for følgende fagområderne Skibssikkerhed, Flysikkerhed, Køretøjssikkerhed, Eksplosivstofsikkerhed, Våbensikkerhed, Arbejdsmiljø og Miljø, Farligt Gods samt Informations- & Kommunikationsteknologisikkerhed.

Om stillingen
Som skibsinspektør kommer du til at arbejde med en bred variant af skibe og fartøjer. På vegne af FMI Skibssikkerhedsinspektør får du til opgave at udføre sagsbehandling og tilsyn med forsvarets skibe og fartøjer og derved kontrollere, at de opfylder forsvarets skibssikkerhedspolitik. Udstedelse af pålæg om afhjælpning af fejl eller mangler ved skrog, maskineri, sikkerhedsudstyr, lasteforhold eller andre materielforhold, der udgør en fare for personellets sikkerhed eller miljøforurening, indgår ligeledes i opgaven.

Du får en stor kontaktflade både internt og eksternt. Vi har mange spændende og alsidige opgaver, og du får et frit arbejdsmiljø, hvor du i stor udstrækning selv tilrettelægger din arbejdsdag.

Arbejdsstedet er i Ballerup. Der vil være nogen rejseaktivitet (20-30 % af arbejdstiden), primært nationalt og i begrænset omfang internationalt.
Om dig
Du er uddannet skibsingeniør eller har en anden teknisk uddannelse på akademisk niveau med indgående erfaring fra drift af skibsmaskinanlæg. Du har en god forståelse for en stor og kompleks virksomheds interne forretningsgange og processer, samt for sagsbehandling indenfor skibstekniske anliggender generelt.

Du har stor erfaring med inspektion af skibe og fartøjer. Du har indgående kendskab til de internationale konventioner, der gælder for skibe samt de tilhørende danske regler. Det er en klar fordel, hvis du har kendskab til skrogkonstruktion, stabilitet, brandsikring, skibsmaskineri, udrustning og redningsmidler samt navigations- og kommunikationsudstyr.

Vi lægger vægt på, at du er i stand til at begå dig i en stor og kompleks organisation, herunder at du kan skabe dine egne netværk. Du er en god kommunikator - såvel skriftligt som mundtligt på dansk og engelsk. Det er en fordel, hvis du også har din erfaring fra ansættelse ved en eller flere af følgende virksomheder; værft, rederi, klasseselskab, konsulent-virksomhed, anden relevant civil branche eller statslig myndighed.

Som person er du resultatorienteret og tillidsvækkende. Du har flair og interesse for at vedligeholde og udbygge dit ansvarsområde, og du tager aktivt ansvar for at gennemføre og afslutte dine opgaver.

Vi forventer, at du aktivt kan indgå i - samt bidrage til - et inspirerende arbejdsmiljø, hvor høj faglighed understøttes af god trivsel og en uformel omgangstone.

Da du kender værdien af grundig planlægning, mister du ikke overblikket. Du trives med selvstændighed, og dine gode kommunikationsevner er med til at sikre dig et godt samarbejde med eksterne og interne relationer.


Ansættelsesvilkår
Du bliver ansat som akademiker og aflønnet efter den til enhver tid gældende Akademikeroverenskomst mellem Finansministeriet og akademikere i Staten på basisløntrin 4 – 8. Derudover vil der, afhængig af dine kvalifikationer, være mulighed for at forhandle tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning på 17,1 % af basisløn og pensionsgivende tillæg. Afhængig af kvalifikationer er der mulighed for at forhandle tillæg.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

 

Sådan ansøger du

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte Skibssikkerhedsinspektør Max Peter Hiort-Lorenzen, på telefon +45 728 15933 eller chefen for Myndighedsafdelingen Peter Vestergaard på telefon +45 728 15931.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR-konsulent Toke Rasmussen på telefon 3266 5991.

Ansøgningsfrist er 31. marts 2018. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 15/16.

Send motiveret ansøgning og CV via linket hvor eksamenspapirer og andre relevante dokumenter også kan vedhæftes. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Om Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse er forsvarets materielfaglige myndighed. Vi indkøber, vedligeholder og udfaser materiel for alle forsvarets myndigheder – lige fra kampvogne, skibe, helikoptere og jagerfly til støvler og lommeknive. FMI er underlagt Forsvarsministeriet og administrerer knap syv milliarder kroner af det samlede forsvarsbudget. Pengene bliver brugt til at yde den bedst mulige støtte til især de udsendte styrker og operative enheder. Læs mere om Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse på: www.fmn.dk under: Om myndigheder, Materiel og Indkøb.

JOB I FORSVARET
Forsvaret er en stor og anderledes arbejdsplads, der beskæftiger over 23.500 mænd og kvinder. Vi arbejder for en fredelig og demokratisk udvikling i verden og et sikkert samfund i Danmark – og der er 7.000 af os, der gør det uden uniform.
Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dkAnsøg på hjemmesideKontaktinformation
Forsvarsministeriets Materiel– og Indkøbsstyrelse
Lautrupbjerg 1
2750 Ballerup

Send til en kollega

0.248