Tilbage 
 

Danske kabelfærger – og dem der trak derhen af…

”En færge med en fortøjning, der går hele vejen fra leje til leje.”
Sådan kunne definitionen på en kabelfærge lyde, og efter den definition er »Udbyhøj Kabelfærge« (se andetsteds i dette blad) ikke den eneste, endsige den første, kabelfærge på en almen færgerute i Danmark.
Mest kendt er nok færgerne mellem Hammer Bakke og Orø, hvor »Østre Færge« siden 1963 og »Karen Orø« siden 1978 har været styret af hvert sit sæt kabler. Men her tjener kablet kun til styringen og ikke til fremdriften, som ved Orøfærgerne sker på samme måde som de fleste andre motorskibe.
På to andre overfarter opretholdt man dog i mange år fart efter de samme tekniske principper som ved Udbyhøj: Ved Egernsund på den nuværende hovedvej 8, og ved overfarten over Odense Kanal ved Stige.
Frem til Egernsundbroens indvielse 19. juni 1968 blev overfarten betjent af kædefærgen »Egernsund«, der var bygget 1926 af Brdr. Rohde, Toft. Den 52 fod lange og 20 fod brede træfærge trak sig frem og tilbage langs en kæde i færgens centerlinie, og medtog såvel passagerer som biler og endda den ordinære DSB rutebil.
Efter nedlæggelsen af overfarten skiftede den gamle kabelfærge status til husbåd og var sidste gang optaget i Danmarks Skibsliste 1971.
Ved Stige langs indsejlingen til Odense Havn opretholdt imidlertid også en kabelfærge trafikken. Med kælenavnet ”Færgehans” efter overfartens færgemand gik det i pendulfart frem og tilbage over kanalen, indtil en tragisk ulykke 15. maj 1977 satte stop for det. En slæbebåd havde grebet fat i wiren på tværs af kanalen og Stigefærgen kæntrede, desværre med tab af menneskeliv til følge.
Efter ulykken blev færgefarten ved Stige genoptaget, men nu med den noget mindre personfærge »Stige II«, der er en konventionel færge med skrue og ror.
Endnu en – uofficiel - kabelfærgeoverfart opstod, efter at Hammer Bakke-Orø overfarten i 1978 havde udskiftet den lille færge »Hammer Bakke« fra 1965 med den større »Karen Orø«. Den gamle færge blev sat over på den anden side af Hornsherred og berøvet sit styrehus. Som arbejdspram – fortsat kabelstyret – kom den nu til at færge arbjdsredskaber til og fra den lille ø Eskildsø i Roskilde Fjord.
Endelig er der på det seneste kommet små person-trækfærger såvel i Frederiksberg Have som på Læsø. Også Skjern Å-projektet har affødt lignende indretninger. Men det er en helt anden historie...
arri

Fotos
»Østre Færge« og »Karen Orø« (i baggrunden) er nok de bedst kendte af de danske kabelfærger. Den livlige trafik mellem Hammer Bakke og Orø betød allerede i 1965 en udvidelse af flåden fra en til to færger, men først med »Karen Orø« - i øvrigt den sidste B&W-byggede færge tilbage i Danmark – kom kapaciteten i 1978 på højde med trafikken. Foto: Anders Riis.

Officielt en arbejdspram, men teknisk set en kabelfærge: Prammen »Eskildsø«, der i 1965 blev bygget til Orø-overfarten som »Hammer Bakke«.
Foto: Anders Riis.